Успешна среща за рефлексия в Пловдив: Подкрепа за педагозите в ромската общност

Една от основните цели на Мрежата е развитието на експертния капацитет сред педагозите и помощния персонал, работещи с ромските общности. В този контекст рефлексията върху прилаганите практики е от съществено значение за осигуряване на качествено образование за децата. Рефлексията помага на специалистите да анализират своята работа, да идентифицират успешни методи и да усъвършенстват подходите си, така че да отговорят по-добре на нуждите на децата. Научи повече „Успешна среща за рефлексия в Пловдив: Подкрепа за педагозите в ромската общност“

Програма за „Местни събития на Мрежата РЕЙН 2024 г.“

За поредна година РЕЙН осъществи програмата Местни събития на Мрежата РЕЙН, която цели организиране на събития за споделяне на въведени успешни практики за работа с деца от уязвими общности. Програмата подкрепи споделянето на шест практики под формата на демонстрации, проведени в занималните на избраните за участие детски градини. Събитията се реализираха в периода февруари-април 2024 г. и участие в тях взеха над 85 участници, сред които кметове, местни и регионални инспектори, експерти, директори на детски градини и училища, педагози и представители на различни организации с дейност в сферата на образованието. Научи повече „Програма за „Местни събития на Мрежата РЕЙН 2024 г.““

ВЪЗМОЖНОСТ за участие в обучението „Детското портфолио като инструмент за комуникация с родителите и семействата“

Искате да ангажирате родителите по-ефективно в дейностите в детската градина? Търсите подходи за комуникация със семействата относно ученето на децата във Вашата група? Гордеете се с постиженията им и искате да ги представяте успешно на семействата и общността? Обучението „Детското портфолио като инструмент за комуникация с родителите и семействата“, разработено от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) и Мрежата РЕЙН ще Ви даде конкретни идеи как да постигнете тези цели.   Научи повече „ВЪЗМОЖНОСТ за участие в обучението „Детското портфолио като инструмент за комуникация с родителите и семействата““

Конкурс – Ще стана учител в моята общност! Заявки до 15.04.2024 г.

Проектът „Ще стана учител в моята общност“, координиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ цели наемането на представители от уязвими общности на професионални позиции в местни детски градини, като по този начин създаде ролеви модели за малките деца и осигури възможности за професионално развитие на представители от общността.

Научи повече „Конкурс – Ще стана учител в моята общност! Заявки до 15.04.2024 г.“

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА МРЕЖАТА ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В РОМСКАТА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ 2023 ГОДИНА

1. МИСИЯ И ЦЕЛИ НА МРЕЖАТА

Мрежата за ранно детско развитие в ромската общност в България (Мрежата) е създадена през януари 2018 година и се координира от фондация „Тръст за социална алтернатива“. Мрежата цели да подкрепи специалистите, работещи с деца от малцинствата, в повишаване на обхвата и качеството на предоставяните услуги, и се стреми да обедини усилията за застъпничество на членовете си в тази насока. Мрежата също така подкрепя развиването на ролеви модели от самата ромска общност.

Основните цели на Мрежата са: Научи повече „ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА МРЕЖАТА ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В РОМСКАТА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ 2023 ГОДИНА“

Обучение по многообразие подкрепя образователните медиатори в работата със семейства и общности

Плавната адаптация от дома към образователната институция е ключова предпоставка за ускоряване напредъка на децата от ромската общност, за две трети от които българският се явява втори език, различен от езика, който първо усвояват у дома. Ранната подкрепа от родителите за учене у дома, както и ранното формиране на положителни нагласи и навици спрямо образователната система, също представляват значим фактор за образователните постижения на децата в училище. В този процес важна роля имат образователните медиатори в детските градини, които помагат за адаптация на децата и на родителите – и особено в слабо населените, трудно достъпните и социално-икономически уязвими общности. Научи повече „Обучение по многообразие подкрепя образователните медиатори в работата със семейства и общности“

Детското портфолио – полезен инструмент за партньорство между детската градина и семейството

Висококачествените подходи за ранно учене и грижа изхождат от разбирането, че родителите и другите членове на семейството са най-важните хора в живота на всяко дете. Те са хората, които участват в неговото израстване, учене и развитие от самото му раждане, те осигуряват културната и ценностната система за неговата социализация. Тъкмо с този свой принос, семейството може и трябва да бъде важен фактор за добрата съгласуваност между домашната среда и детската градина. Научи повече „Детското портфолио – полезен инструмент за партньорство между детската градина и семейството“

ПОКАНА за участие в организиране на МЕСТНИ СЪБИТИЯ към Мрежата РЕЙН

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ отново стартира програмата за  МЕСТНИ СЪБИТИЯ на МРЕЖАТА РЕЙН. Научи повече „ПОКАНА за участие в организиране на МЕСТНИ СЪБИТИЯ към Мрежата РЕЙН“

Петима членове на РЕЙН участваха в 14-та регионална конференция на Общността на учителите иноватори

Четирима директори на детски градини и един психолог – членове на Мрежата за ранно детско развитие в ромската общност – РЕЙН България, присъстваха на 14-та регионална конференция на Общността на учителите иноватори, на тема „Учителите като строители на мира. Ролята на учителите в изграждането на култура на мира“.

Научи повече „Петима членове на РЕЙН участваха в 14-та регионална конференция на Общността на учителите иноватори“

Проведоха се 5 събития по програма на РЕЙН за съмвестно споделяне на успешни практики

И тази година успешно се проведоха местни и регионални събития за споделяне на успешни практики, по програма на Мрежата РЕЙН. Четири местни и едно регионално събитие бяха организирани в градовете: Пловдив, Асеновград, Левски и Бяла Черква, от: Детска градина „Щастливо детство“, Народно читалище „Родолюбие – 1873“, Детска градина „Слънце“ и Детска градина „Атанас Неделчев“.

Научи повече „Проведоха се 5 събития по програма на РЕЙН за съмвестно споделяне на успешни практики“

Proudly powered by Wpopal.com