Работилница в Тунджа – Как децата от уязвими общности да развиват езикови и социално-емоционални умения

Как могат детските учители да приветстват и окуражават богатството на майчиния език и същевременно да подкрепят децата-билингви да усъвършенстват владеенето на български език?

Научи повече „Работилница в Тунджа – Как децата от уязвими общности да развиват езикови и социално-емоционални умения“

Кръгла маса за развиване на ранна грамотност сред децата

За повечето ромски деца българският не е първи език. От детството си те учат и общуват на друг език в семействата си. Някои ромски деца не познават българския достатъчно добре, когато тръгват на детска градина, което изправя децата пред различни трудности – не само да участват пълноценно в образователния процес, да намерят нови приятели, но и да почувстват детската градина като техен втори дом.

Научи повече „Кръгла маса за развиване на ранна грамотност сред децата“

Proudly powered by Wpopal.com