ЦЕЛИ

Мрежата за ранно детско развитие в ромската общност в България (Мрежата) цели да подкрепи специалистите, работещи с деца от малцинствата, в повишаване на обхвата и качеството на предоставяните услуги, и се стреми да обедини усилията за застъпничество на членовете си в тази насока. Мрежата също така подкрепя развиването на ролеви модели от самата ромска общност. 

Основните цели на Мрежата са: 

  • Да развие експертния капацитет сред специалисти и помощен персонал, които работят с ромски общности в областта на ранното детско развитие;

  • Да помогне за увеличаване броя на специалистите от ромската общност, работещи за предоставяне на услуги в ранна детска възраст;

  • Да се застъпва за осигуряване на по-справедливи и качествени услуги, които да подпомогнат създаването на по-приобщаващи системи; 

  • Да предостави допълнителни възможности за стаж в ясли и детски градини на студенти от ромски произход.

ИСТОРИЯ, ФИНАНСИРАНЕ И СТРУКТУРА

Мрежата е създадена през януари 2018 година и се координира от програма „Учене и грижи в ранна възраст“ на фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА). Мрежата има свой координатор и ръководител, и дейностите й се подкрепят от екипа на програмата и ТСА като цялo. Мрежата също така има консултативен съвет, съставен от членове на Мрежата. 

Мрежата е член на международна мрежа от 12 подобни мрежи от цяла Европа, наречени REYN – Romani Early Years NetworkREYN е създадена и получава финансиране от програма „Ранно детско развитие“ на фондация „Отворено общество“. Дейността на Мрежата в България се съ-финансира от ТСА. 

Членове на Мрежата са детски градини и училища, професионалисти и неправителствени организации, работещи с малки деца от ромската общност. Мрежата приема както институционални, така и индивидуални членове. Институционалното членство носи допълнителни възможности за участие в дейностите на Мрежата.  

Членството е безплатно (засега) и се постига чрез попълване на следния формуляр тук. 

                                                                                                     

 

ЕКИП 

Евгения Волен е ръководител на Мрежата и на програма „Учене и грижа в ранна възраст“. Тя отговаря за управление на екип, който поставя цели, отговарящи на значими нужди; търси иновативни решения за тези проблеми; проектира и изпълнява дейностите в програмата; контролира и оценява ефекта от дейностите за непрекъснато усъвършенстване на дизайна. Евгения също води застъпническите усилия на програмата, като често е канена за външен говорител на събития в сферата на приобщаващото ранно образование, застъпничеството на база доказателства, и други теми. 

Преди ТСА, Евгения разгръща кариерата си в „Ърнст енд Янг“, като в продължение на 12 години работи в 4 офиса в 3 страни, измежду които е и БългарияВ Ню Йорк, тя ръководи одита на големи финансови компании и инвестиционни фондове точно преди разгара на световната финансова криза през 2007 гЕвгения успешно развива собствен консултантски бизнес през периода 2008 – 2013 г. Евгения има магистърска степен по „Публична администрация“ от Monterey Institute of International Studies и бакалавърска степен по „Финанси и счетоводство“ от Нов български университет. Евгения е член на Международната асоциация на експерт счетоводителите и сертифициран обучител по програма „Заедно в пъстър свят“ (Embracing Diversity).

Габриела Тосунова е програмен асистен в екипа на програма „Учене и грижа в ранна детска възраст“.  Завършила е средното си образование с удостоверение за III- степен професионална квалификация, специалност „Икономист“ и бакалвърската степен със специалност „Публична администрация“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“ град Благоевград, с пълно отличие, като е удостоена с приз отличник на випуска във Правно-историческия факултет, катедра Национална сигурност и Публична администрация.

Габриела е професионален детски аниматор, развива се в изобразителното изкуство с личен микро бизнес и е ролеви модел в общността си, където заедно със семейството си ръководят и организират деца, младежи, семейства и възрастни в благотворителни събития, служби и дейности в местната църква.

Можете да прочетете за екипа на ТСА тук.

Габриела Тосунова

Консултативен съвет

Силвия Станчева
СЕКРЕТАР НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ

Силвия е завършила Начална и предучилищна педагогика в Шуменски университет „Еп. К. Преславски“, магистър в специалност „Гражданско и интеркултурно образование“. По настоящем е регионален образователен координатор към Център „Амалипе“. Също така Силвия е и сертифициран обучител по Програма „Заедно в пъстър свят“ на Фондация „Тръст за социална алтернатива“.

Спаска Петрова
СЕКРЕТАР НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ

Спаска има богат управленски опит, участва в реализирането на редица проекти, насочени към семейства, деца и млади хора, част от които в маргинализирани общности. Също така работи пряко с различни общности, като активно подкрепя и се застъпва за реализирането на ефективни политики за ранно детско възпитание и образование.

Д-р Стефан Стефанов
СЕКРЕТАР НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ

Стефан е завършил медицински факултет на Тракийски университет. Председател на Сдружение „Жажда за живот.“ Експерт по обществено здраве с фокус майчино и детско здраве в ромската общност. Стефан има повече от 15 години опит в управление, мониторинг и изпълнение на проекти в областта на превенцията на социално значими заболявания и младежки дейности.

Светлана Златева
СЕКРЕТАР НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ

Светлана е магистър по Предучилищна педагогика и има над тридесет и две години трудов стаж в работата с деца и родителите от уязвими общности. От 2014 година до момента е директор на ДГ „Пролет“, град Ямбол.

Десислава Бошнакова
СЕКРЕТАР НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ

Десислава е завършила ВТУ „Свети Свети Кирил и Методий“
със специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика. От 2007 година работи като директор на детска градина, като в момента е директор на ДГ „Елена Грънчарова“, град Горна Оряховица. Десислава има над осемнадесет годишен опит в работата с деца и родители от уязвими общности.

Анахид Михайлова
СЕКРЕТАР НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ

Анахит е завършила бакалавърска степен по специалност Предучилищна педагогика и дълго време е работила като детски учител в с. Румянцево, община Луковит. Същото така Анахит има опит като детски учител в Дом за момичета и момчета с физически увреждания, намиращ се на територията на град Луковит. През 2005 година е секретар на Община Луковит, като паралелно с това е продължила образованието си по специалност Публична администрация във ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий”-гр. Велико Търново. От 2014г. до момента е директор на детска градина „Слънце”- град Луковит.

Д-р Ирена Видинова
СЕКРЕТАР НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ

Ирена е завършила Медицина във ВМИ-гр. Плевен, като също така е успяла да придобие и специалност Хигиена на детско – юношеската възраст. В момента изпълнява длъжността заместник-директор на РЗИ-Враца. Ирена има завиден опит в организирането и провеждането на здравно-образователни кампании за профилактика на болестите и промоция на здравето.