Успешна среща за рефлексия в Пловдив: Подкрепа за педагозите в ромската общност

Една от основните цели на Мрежата е развитието на експертния капацитет сред педагозите и помощния персонал, работещи с ромските общности. В този контекст …

Програма за „Местни събития на Мрежата РЕЙН 2024 г.“

За поредна година РЕЙН осъществи програмата Местни събития на Мрежата РЕЙН, която цели организиране на събития за споделяне на въведени успешни практики за …

ВЪЗМОЖНОСТ за участие в обучението „Детското портфолио като инструмент за комуникация с родителите и семействата“

Искате да ангажирате родителите по-ефективно в дейностите в детската градина? Търсите подходи за комуникация със семействата относно ученето на децата във Вашата група? …

Конкурс – Ще стана учител в моята общност! Заявки до 15.04.2024 г.

Проектът „Ще стана учител в моята общност“, координиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ цели наемането на представители от уязвими общности на професионални позиции …
Proudly powered by Wpopal.com