ОБХВАЩАНЕ НА 4-ГОДИШНИТЕ ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕДВИЖДАТ ЗАКОНОВИ ПРОМЕНИ

Обхващане на 4-годишните деца в предучилищното образование и възможност за обучение от разстояние в електронна среда предвиждат промени в Закона за предучилищното и училищното образование, които предлага Министерският съвет.

Научи повече „ОБХВАЩАНЕ НА 4-ГОДИШНИТЕ ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕДВИЖДАТ ЗАКОНОВИ ПРОМЕНИ“

Изпълнение на дейностите по проект „Активно приобщаване“ в системата на предучилщното образование

Защо е важно да бъде възстановено изпълнението на дейностите по проект „Активно приобщаване“?

Съгласно заповед РД 01 – 124 от 13.03.2020 година на министъра на здравеопазването детските градини останаха затворени. В периода от 22 май до 01.06.2020 г. детските градини бяха поетапно отворени, като дейността им е пряко съобразена с Мерките за организиране на дейностите в детските градини след възстановяване на приема на деца, публикувани на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

Научи повече „Изпълнение на дейностите по проект „Активно приобщаване“ в системата на предучилщното образование“

Кампании за раздаване на хранителни продукти от първа необходимост на ромски семейства. Породената криза от COVID-19

Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България – РЕЙН България, финансира две отделни кампании за раздаване на хранителни продукти от първа необходимост на ромски семействата, които бяха засегнати в най-голяма степен по време на извънредното положение на територията на град София.

Научи повече „Кампании за раздаване на хранителни продукти от първа необходимост на ромски семейства. Породената криза от COVID-19“

Програма за подкрепа на педагози от ромски произход

Описание на проблема:

Някои детски градини са посещавани от значителен брой деца от ромска общност. Въпреки това, броят на детските учители от ромски произход е изключително нисък. Ромските деца, като всички деца, имат необходимост от ранна възраст да припознаят потенциала си в значим възрастен човек, който да им служи като ролеви модел. Детските градини, работещи в уязвими общности, могат да подкрепят това изграждане на увереност и стремежи, като наемат повече учители от ромски произход.

Научи повече „Програма за подкрепа на педагози от ромски произход“

Proudly powered by Wpopal.com