Romani Early Years Network - REYN International

Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност (REYN International) е водеща в Европа мрежа за застъпничество, която насърчава професионализма в ранните години, достъпа на деца от ромски произход до качествени услуги за ранно детско развитие и повишаване на броя на специалистите от ромски произход, работещи в областта на ранното детско развитие. 

За повече информация относно дейността на REYN International, посетете следния линк: https://www.reyn.eu/about-us/Фондация "Тръст за социална алтернатива"

ТСА е неправителствена организация, която оказва финансова подкрепа, за да се намали бедността и за да се преодолеят пропуските в образованието и пазарната активност на хората от икономически уязвимите групи. Фокусът е върху ромите, две трети от които живеят в бедност. Като пионер и инкубатор на нови идеи, ТСА разработва и въвежда различни подходи в стремежа си да осигури равен шанс за всички. Ето защо, усилията на ТСА са насочени в четири програмни направления: „Ранно детско развитие“ – „Първите 1000 дни“ и „Учене и ранна детска грижа“; „Образователни възможности и постижения“- „Икономическо развитие и достъп до трудова заетост“ „Изграждане на капацитет“.

За повече информация относно дейността на Фондация „Тръст за социална алтернатива“, моля посетете следния линк: https://socialachievement.org/bg 

Фондация "Америка за България"

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна организация. Основана през 2008 г., фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден по Закона за подпомагане източноевропейската демокрация от 1989 година чрез Американската агенция за международно развитие. Фондация „Америка за България“ подпомага укрепването на динамична пазарна икономика и институциите в демократичното общество в България и подкрепя страната в постигането на пълния й потенциал на успешна и модерна европейска нация. Даренията, предоставени от фондацията развиват дългогодишните традиции на доброжелателството и приятелството между народите на САЩ и България. 

 

Повече информация може да намерите на: www.us4bg.orgФондация „Америка за България“ осигурява подкрепа за ТСА. Изявленията и мненията изразени тук, принадлежат единствено на ТСА и не отразяват непременно вижданията на фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Фондация "Отворено общество"

Фондация „Отворено общество“ работи за справедливост, демократично управление и права на човека. Работата на Фондация „Отворено общество“ Европа се фокусира върху изграждането на Европа, която е по-приобщаваща и по-демократична. Фондацията подкрепя редица групи в цяла Европа, които насърчават основните политически и лични права и оспорват дискриминацията и злоупотребите.

Повече за Фондация „Отворено общество“ може да научите тук: https://www.opensocietyfoundations.org/