Мрежата за ранно детско развитие в ромската общност (РЕЙН България) се координира пряко от Фондация „Тръст за социална алтернатива“. Мрежата обслужва специалистите в областта на ранното детско развитие, работещи с ромски деца, и подпомага повишаването на качеството на услугите за децата в ранна възраст от ромската общност в България.  

РЕЙН България работи в посока за повишаването на мотивацията и знанията на специалистите, които предоставят услуги в областта на ранното детско развитие. Едни от основните приоритети на работа е да се постави акцент върху връзката между качеството на ученето и храненето на децата от ромската общност и изграждането на успешни ролеви модели.

0
годишен опит
0
ИНДИВИДУАЛНИ ЧЛЕНОВЕ
0
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЧЛЕНОВЕ