Програма за „Местни събития на Мрежата РЕЙН 2024 г.“

За поредна година РЕЙН осъществи програмата Местни събития на Мрежата РЕЙН, която цели организиране на събития за споделяне на въведени успешни практики за работа с деца от уязвими общности. Програмата подкрепи споделянето на шест практики под формата на демонстрации, проведени в занималните на избраните за участие детски градини. Събитията се реализираха в периода февруари-април 2024 г. и участие в тях взеха над 85 участници, сред които кметове, местни и регионални инспектори, експерти, директори на детски градини и училища, педагози и представители на различни организации с дейност в сферата на образованието. Научи повече „Програма за „Местни събития на Мрежата РЕЙН 2024 г.““

ВЪЗМОЖНОСТ за участие в обучението „Детското портфолио като инструмент за комуникация с родителите и семействата“

Искате да ангажирате родителите по-ефективно в дейностите в детската градина? Търсите подходи за комуникация със семействата относно ученето на децата във Вашата група? Гордеете се с постиженията им и искате да ги представяте успешно на семействата и общността? Обучението „Детското портфолио като инструмент за комуникация с родителите и семействата“, разработено от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) и Мрежата РЕЙН ще Ви даде конкретни идеи как да постигнете тези цели.   Научи повече „ВЪЗМОЖНОСТ за участие в обучението „Детското портфолио като инструмент за комуникация с родителите и семействата““

Proudly powered by Wpopal.com