Ученици на семинар как бедността се отразява върху децата

50 ученици от Англо-Американското училище в София участваха в семинар, който цели да запознае децата с ефекта от бедността и социалните неравенства в общество, като по този начин даде възможност те да бъдат преодоляни.

Чрез играта „Обвини жертвата“, петокласниците имаха възможността да се поставят на мястото на хора с различен социален статус. Децата разбраха как отделни групи в обществото разполагат с различни ресурси и това ги поставя в неравностойни позиции – например им отрежда по-привилигирована роля за сметка на други хора с по-малко ресурси. Игровият метод се фокусира върху силата на отношенията между хората, като им помога по-добре да разберат хората в уязвимо положение.

Учениците успяха да се запознаят и с презентация за това как бедността влияе по отношение на здравето, когнитивното и социално-емоционалното развитие на децата.

Proudly powered by Wpopal.com