Работилница в Тунджа – Как децата от уязвими общности да развиват езикови и социално-емоционални умения

Как могат детските учители да приветстват и окуражават богатството на майчиния език и същевременно да подкрепят децата-билингви да усъвършенстват владеенето на български език?

Научи повече „Работилница в Тунджа – Как децата от уязвими общности да развиват езикови и социално-емоционални умения“

Proudly powered by Wpopal.com