Успешна среща за рефлексия в Пловдив: Подкрепа за педагозите в ромската общност

Една от основните цели на Мрежата е развитието на експертния капацитет сред педагозите и помощния персонал, работещи с ромските общности. В този контекст рефлексията върху прилаганите практики е от съществено значение за осигуряване на качествено образование за децата. Рефлексията помага на специалистите да анализират своята работа, да идентифицират успешни методи и да усъвършенстват подходите си, така че да отговорят по-добре на нуждите на децата. Научи повече „Успешна среща за рефлексия в Пловдив: Подкрепа за педагозите в ромската общност“

Програма за „Местни събития на Мрежата РЕЙН 2024 г.“

За поредна година РЕЙН осъществи програмата Местни събития на Мрежата РЕЙН, която цели организиране на събития за споделяне на въведени успешни практики за работа с деца от уязвими общности. Програмата подкрепи споделянето на шест практики под формата на демонстрации, проведени в занималните на избраните за участие детски градини. Събитията се реализираха в периода февруари-април 2024 г. и участие в тях взеха над 85 участници, сред които кметове, местни и регионални инспектори, експерти, директори на детски градини и училища, педагози и представители на различни организации с дейност в сферата на образованието. Научи повече „Програма за „Местни събития на Мрежата РЕЙН 2024 г.““

ВЪЗМОЖНОСТ за участие в обучението „Детското портфолио като инструмент за комуникация с родителите и семействата“

Искате да ангажирате родителите по-ефективно в дейностите в детската градина? Търсите подходи за комуникация със семействата относно ученето на децата във Вашата група? Гордеете се с постиженията им и искате да ги представяте успешно на семействата и общността? Обучението „Детското портфолио като инструмент за комуникация с родителите и семействата“, разработено от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) и Мрежата РЕЙН ще Ви даде конкретни идеи как да постигнете тези цели.   Научи повече „ВЪЗМОЖНОСТ за участие в обучението „Детското портфолио като инструмент за комуникация с родителите и семействата““

Конкурс – Ще стана учител в моята общност! Заявки до 15.04.2024 г.

Проектът „Ще стана учител в моята общност“, координиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ цели наемането на представители от уязвими общности на професионални позиции в местни детски градини, като по този начин създаде ролеви модели за малките деца и осигури възможности за професионално развитие на представители от общността.

Научи повече „Конкурс – Ще стана учител в моята общност! Заявки до 15.04.2024 г.“

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА МРЕЖАТА ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В РОМСКАТА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ 2023 ГОДИНА

1. МИСИЯ И ЦЕЛИ НА МРЕЖАТА

Мрежата за ранно детско развитие в ромската общност в България (Мрежата) е създадена през януари 2018 година и се координира от фондация „Тръст за социална алтернатива“. Мрежата цели да подкрепи специалистите, работещи с деца от малцинствата, в повишаване на обхвата и качеството на предоставяните услуги, и се стреми да обедини усилията за застъпничество на членовете си в тази насока. Мрежата също така подкрепя развиването на ролеви модели от самата ромска общност.

Основните цели на Мрежата са: Научи повече „ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА МРЕЖАТА ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В РОМСКАТА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ 2023 ГОДИНА“

ТСА се застъпва за гарантиране правото на безплатно предучилищно и средно образование чрез Конвенцията за Правата на детето

На 21 декември 2023г. заедно с 10 международни неправителствени организации ТСА изпрати отворено писмо-покана до правителството на Република България с призив то да подкрепи създаването на нов Факултативен протокол към Конвенцията за Правата на детето по време на своя мандат в Съвета по правата на човека през 2024-2026 г., с който да се признае правото на всички деца на ранно образование, включително поне една година безплатно предучилищно образование, и безплатно средно образование за всички деца. Научи повече „ТСА се застъпва за гарантиране правото на безплатно предучилищно и средно образование чрез Конвенцията за Правата на детето“

Василица 2024 – мост между традиции, деца и институции

На 13 Януари ТСА с радост посрещна учениците на ПГ “Евлоги и Христо Георгиеви”, гр. Карлово и ОУ “Граф Игнатиев”, с. Граф Игнатиево, които заедно с техните учители и екипа на Център „Амалипе“ (Center Amalipe) ни гостуваха, за да ни поздравят по случай настъпващата ромска Нова година – Василица.

Научи повече „Василица 2024 – мост между традиции, деца и институции“

„ВСЕКИ ДЕН В ДЕТСКАТА ГРАДИНА УЧА И ИГРАЯ“ НАРЪЧНИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СЕСИИ ЗА РОДИТЕЛИ

„Научните изследвания в областта на ранното детство категорично доказват, че редовното посещаване на детска градина има положително въздействие върху детското развитие. На възраст между 3 и 7 години децата се намират и в ключов период от своето израстване, в който не само развиват своите когнитивни умения, но и учат и практикуват гъвкавост, самоконтрол, управление на емоциите, взаимодействие с другите – това е „критичен прозорец“, който предоставя възможност за психологическо и социално развитие. Научи повече „„ВСЕКИ ДЕН В ДЕТСКАТА ГРАДИНА УЧА И ИГРАЯ“ НАРЪЧНИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СЕСИИ ЗА РОДИТЕЛИ“

Обучение по многообразие подкрепя образователните медиатори в работата със семейства и общности

Плавната адаптация от дома към образователната институция е ключова предпоставка за ускоряване напредъка на децата от ромската общност, за две трети от които българският се явява втори език, различен от езика, който първо усвояват у дома. Ранната подкрепа от родителите за учене у дома, както и ранното формиране на положителни нагласи и навици спрямо образователната система, също представляват значим фактор за образователните постижения на децата в училище. В този процес важна роля имат образователните медиатори в детските градини, които помагат за адаптация на децата и на родителите – и особено в слабо населените, трудно достъпните и социално-икономически уязвими общности. Научи повече „Обучение по многообразие подкрепя образователните медиатори в работата със семейства и общности“

Детското портфолио – полезен инструмент за партньорство между детската градина и семейството

Висококачествените подходи за ранно учене и грижа изхождат от разбирането, че родителите и другите членове на семейството са най-важните хора в живота на всяко дете. Те са хората, които участват в неговото израстване, учене и развитие от самото му раждане, те осигуряват културната и ценностната система за неговата социализация. Тъкмо с този свой принос, семейството може и трябва да бъде важен фактор за добрата съгласуваност между домашната среда и детската градина. Научи повече „Детското портфолио – полезен инструмент за партньорство между детската градина и семейството“

Proudly powered by Wpopal.com