Кампании за раздаване на хранителни продукти от първа необходимост на ромски семейства. Породената криза от COVID-19

site-guru

Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България – РЕЙН България, финансира две отделни кампании за раздаване на хранителни продукти от първа необходимост на ромски семействата, които бяха засегнати в най-голяма степен по време на извънредното положение на територията на град София.

Фондация „ Здраве и социално развитие“ – ХЕСЕД и Фондация „Конкордия България“ бяха основните оргиназаторите на двете капмании, които бяха осъществени главно на територията на ромските квартали „Филиповци“ и „Христо Ботев“ в град София. Общата стойност на финансовата подкрепа, която беше разпледелена между двете организации е 3000 лева, като финисирането беше осигурено от Фондация „Портикус“ с прякото сътрудничество на РЕЙН Интернешънъл.

В рамките на двете капмании успяхме да достигнем до над 220 ромски семейства, водещи безпощадна битка със социалната, финансовата и едновременно с това икономическа криза, която беше породена от COVID – 19.

Екипът на фондация „Тръст за социална алтернатива“ изказва своите благодарности към екипите  на Фондация „ Здраве и социално развитие“ – ХЕСЕД и Фондация „Конкордия България“, институционални членове на Мрежата РЕЙН, за оказанато съдействие, сътрудничество и отдаденост в процесите по подготовка и изпълнение на кампанните за подкрепа на на най-бедните ромски семейства.

 

Proudly powered by Wpopal.com