Събитие на Мрежата РЕЙН в Луковит

То се проведе на 21 ноемврис помощта на директора на детска градина „Слънце – Анахит Михайлова, която е и член на Консултативния съвет на Мрежата РЕЙН.

Научи повече „Събитие на Мрежата РЕЙН в Луковит“

Съвместна визита на мрежите РЕЙН България и Сърбия

Помощник-възпитатели, образователни медиатори и представители на неправителствени организации, членове на РЕЙН България, посетиха няколко детски градини на територията на Крагуевац, Сърбия.

Научи повече „Съвместна визита на мрежите РЕЙН България и Сърбия“

Учители на ромски деца споделят опит в Хърватия

Учители от България, членове на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България, РЕЙН- България, посетиха няколко детски градини в Хърватия, които се посещават предимно от ромски деца.

Научи повече „Учители на ромски деца споделят опит в Хърватия“

Годишна среща на мрежата REYN – Romani Early Years Network в Загреб

Колегите от програма „Учене и грижа в ранна възраст“ прекараха последните три дни в Загреб по повод годишната среща на членовете на международната Мрежа за ранно детско развитие –The Romani Early Years Network

Научи повече „Годишна среща на мрежата REYN – Romani Early Years Network в Загреб“

Работилница в Тунджа – Как децата от уязвими общности да развиват езикови и социално-емоционални умения

Как могат детските учители да приветстват и окуражават богатството на майчиния език и същевременно да подкрепят децата-билингви да усъвършенстват владеенето на български език?

Научи повече „Работилница в Тунджа – Как децата от уязвими общности да развиват езикови и социално-емоционални умения“

Кръгла маса за развиване на ранна грамотност сред децата

За повечето ромски деца българският не е първи език. От детството си те учат и общуват на друг език в семействата си. Някои ромски деца не познават българския достатъчно добре, когато тръгват на детска градина, което изправя децата пред различни трудности – не само да участват пълноценно в образователния процес, да намерят нови приятели, но и да почувстват детската градина като техен втори дом.

Научи повече „Кръгла маса за развиване на ранна грамотност сред децата“

Ученици на семинар как бедността се отразява върху децата

50 ученици от Англо-Американското училище в София участваха в семинар, който цели да запознае децата с ефекта от бедността и социалните неравенства в общество, като по този начин даде възможност те да бъдат преодоляни.

Чрез играта „Обвини жертвата“, петокласниците имаха възможността да се поставят на мястото на хора с различен социален статус. Децата разбраха как отделни групи в обществото разполагат с различни ресурси и това ги поставя в неравностойни позиции – например им отрежда по-привилигирована роля за сметка на други хора с по-малко ресурси. Игровият метод се фокусира върху силата на отношенията между хората, като им помога по-добре да разберат хората в уязвимо положение.

Учениците успяха да се запознаят и с презентация за това как бедността влияе по отношение на здравето, когнитивното и социално-емоционалното развитие на децата.

Първа среща на Консултативния съвет на Мрежата РЕЙН България

На 14 май в офиса на фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) се състоя първата среща на Консултативния съвет на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност – Рейн България.

Научи повече „Първа среща на Консултативния съвет на Мрежата РЕЙН България“

Първо регионално събитие на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност (РЕЙН България)

Бедността е проблем особено за ранното детско развитие, който беше припознат от редица експерти по време на първото регионално събитие на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност (РЕЙН България).

Научи повече „Първо регионално събитие на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност (РЕЙН България)“

Proudly powered by Wpopal.com