Покана към детски градини, наели образователни медиатори

site-guru

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ организира в партньорство с Министерство на образованието и науката конференция на тема „Практики и посоки: Образователният медиатор в детската градина“, която ще се проведе в гр. София на 3 ноември 2023 г.

Каним детски градини, работещи с деца и семейства от уязвими общности, които са наели образователен медиатор, да представят своите добри практики, развити от екипите им от медиатори и педагогически персонал. Целим да дадем видимост на практики, които са пример за важния принос на медиаторите в следните области:

· Медиаторите подобряват комуникацията на детската градина с родители с различен майчин език или нисък образователен статус, и повишават доверието от тези родители

· Медиаторите стимулират родителите за редовно присъствие, повторно записване при отпадане, и взаимодействия с децата у дома

· Медиаторите спомагат за това, децата да се чувстват приети и желани членове на общността в детската градина

· Медиаторите действат като ролеви модел в общността, не само за децата, но и за родителите

· Медиаторите позволяват на педагога да има повече време да фокусира върху планиране, взаимодействия и други аспекти на своята работа, и са важни за екипния подход към работата

За повече информация можете да прочетете тук:

Събитие медиатори 2023 – покана за представяне на практика

Proudly powered by Wpopal.com