Мрежата РЕЙН: 10 години за по-качествена среда за деца

site-guru

 През декември 2022 г. Международната асоциация „Стъпка по стъпка“ (ISSA), организира специално събитие по повод годишнината от създаването на Мрежата Рейн „ISSA празнува: 10 години РЕЙН“, по време на което участниците се запознаха с уникалния принос на Мрежата за създаване на по-качествена, разбираща и приобщаваща среда за ромските деца.

На събитието бяха представени истории за постиженията и добрите примери от Мрежата в различни европейски страни, както и се проведоха дискусии относно статута на ромските деца, с фокус върху съществуващите предизвикателства в училищната среда и възможните решения.

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ е национален координатор на Мрежата РЕЙН за България вече 5 години. В този период сме провели десетки обучения, консултации и срещи със специалисти в областта на ранното детско развитие, работещи с ромски деца, за да може образователния процес да стане по-достъпен за децата. Организирахме множество малки проекти, РЕЙН стажантска програма „Ролеви модели в ранна възраст“, Инфо сесии с родители, за да дадем на младите ромски професионалисти, поле за развитие и възможност за контакти с хора от общността.

Международната мрежа за ранно детско развитие в ромската общност е създадена през 2012 г. като инициатива на ISSA в партньорство и с финансовата подкрепа на ромските инициативи „Копачи“ към Програмата за ранно детство на фондациите „Отворено общество“ (OSF), в отговор на нарастващото търсене на възможности за професионално развитие на практици, работещи с малки деца.

Честването на десетата годишнина на Мрежата РЕЙН е същевременно честване на десет години видимост за нуждите на ромските деца и техните семейства и затвърждаване на ангажимента на РЕЙН да въведе проблемите в ранното детско развитие в европейския политически дневен ред.

Вижте запис от събитието тук.

Proudly powered by Wpopal.com