Всеки ден в детската градина уча и играя

site-guru

Детската градина – първа общност на децата. Образователна роля на детската градина. Детската градина като място за учене чрез творчество. Здравословно хранене и хигиенни стандарти. Връзката семейство – детска градина. Това са само малка част от темите, по които родители от непривилегировани общности обогатяват знанията си чрез информационни сесии относно ползата от редовното посещение на детска градина, разработени от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА). Инфо сесиите са част от програмата за малки грантове „Всеки ден в детската градина уча и играя“. Тя е инициатива на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България – (РЕЙН България), която се координира от ТСА вече трета година, и се реализират с подкрепата на UBS Optimus Fund.

Множество научни изследвания в областта на ранното детство категорично показват, че редовното посещаване на детска градина има положително въздействие върху детското развитие. На възраст между 3 и 6 години децата се намират в ключов период от своето израстване, в който могат да учат и да практикуват много важни умения – самоконтрол, управление на емоциите, взаимодействие с другите, комуникация, споделяне, емпатия, на които децата разчитат до края на живота си.

Инфо сесиите за родители, приложени за първи път от ТСА още през 2014 година и доказали своята ефективност за информиране и мотивиране на родители от непривилегировани общности, насърчават редовното посещение на детска градина, като помагат на родителите да разберат връзката, ролята и ползите от учебните и творчески занимания, които се случват в детската градина всеки ден. Основани на съвместни дейности и игри и фасилитирани от опитни общностни лидери и представители на местните детски градини, инфо сесиите създават атмосфера на сближаване и по-голямо взаимно разбиране между родители, педагози и образователни медиатори.

Информационните сесии се реализират в периода май-август 2022 г. с подкрепата на 6 местни организации-членове на Мрежата РЕЙН – Фондация „Бъдеще“ – Ракитово, Сдружение „Диалог“, Средец, Сдружение „Знание“, Ловеч, Свободен младежки център, Видин, МАГ Ботевград и Клуб на нестопанските организации – Търговище. В тях са включени над 200 родители и над 15 детски градини от малки населени места.

Proudly powered by Wpopal.com