Уебинар на тема: „Как да развиваме социално-емоционални умения в ранна детска възраст“.

site-guru

На 18 ноември 2020 година, Мрежата РЕЙН организира уебинар на тема: „Как да развиваме социално-емоционални умения в ранна детска възраст“.

Водещ на онлайн събитието беше Ралица Попова, изпълнителен директор на Сдружение „Знание“ и институционален член на Мрежата РЕЙН, която представи успешни практики/проекти, които имат за цел да развиват именно социално-емоционално умения у децата в ранна детска възраст. Като успешна практика за развиване на социално-емоционални умения у децата беше подчертана нуждата от активно включване и участие на местната общност в цялостния процес по изграждане на тези умения. Основен акцент беше поставен и върху успешното взаимодействие от страна на учителите с деца, чийто майчин език е различен от българския и как средата  в детската градина може да повлияе върху развитието на техните езикови и социални умения.

Уебинарът е продължение на миналогодишното събитие, което беше организирани от ТСА със съдействието на Бетси Гроуб и Мария Джорджиу – „Как децата от уязвими общности да развиват езикови и социално-емоционални умения“ – на което бяха коментари подобни теми с учители от детски градини, работещи предимно с уязвими общности, членове на Мрежата РЕЙН.

Безспорно темата винаги е представлявала интерес за учителската общност, която за пореден път доказа своята „огромна нужда“ от това да получи практически съвети и знания за подобряване на комуникацията с деца и семейства, чийто майчин език е различен от българския.

 

Proudly powered by Wpopal.com