Онлайн събитие на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България – РЕЙН България – „Чуваш ли ме“. Как да работим ефективно с деца, които не владеят добре български език?

site-guru

На 12 март 2021 година се проведе онлайн събитие на Мрежата за ранно детско развитие в ромската общност България на тема как да работим ефективно с деца, които не владеят добре български език. В събитието взеха участие представители на ТСА, Сдружение „Интернационална Асоциация ЕдюкАрт”, Сдружение „Ромска академия за култура и образование”, Сдружение „Съучастие”, Фондация „Бъдеще”, Клуб НСО, Сдружение „Знание”, Фондация „Конкордия България”, ЦМЕТД „Амалипе”, Младежка фондация „Арете”; директори и представители на детски градини.

По време на събитието беше представена брошурата на РЕЙН „Чуваш ли ме“, която анализира процесите на усвояване на втория език и усилията, които се изискват от страна на децата и учителите. Според брошурата двуезичните умения на децата в ранна възраст трябва да се считат за добавена стойност, а не за недостатък. Същевременно се подчертава и факта, че двуезичните деца често са по-добри в овладяването на нови езици, като същевременно учителите трябва да им оказват необходимата подкрепа, с цел развитие и усъвършенстване на езиковите им умения. Основните говорители по време на събитието бяха д-р Анастасия Новикова и Вяра Михайлава, които са членове на екипа на Сдружение „Интернационална Асоциация ЕдюкАрт.

 

Proudly powered by Wpopal.com