Онлайн обучение: Как да разпишем успешно автобиография и мотивационно писмо?

site-guru

На 18 март 2021г. се проведе онлайн обучение на тема: „Как да разпишем успешно автобиография и мотивационно писмо.“

В събитието бяха включени участници от проекта „Млади ромски педагози“ и стипендиантите от „Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“.

Гост-лектор на събитието беше Александър Балабанов от DynamiX Lab, който приложи интердисциплинарни учебни методи, които чрез интерактивни сценарии и симулации активно успя да ангажира участниците в упражнения и взаимодействие, от които впоследствие бяха извлечени практически ползи и умения. Онлайн обучението се състоеше от 2 основни сегмента по 90 минути с 15-минутна почивка между тях:

1. CV и мотивационно писмо – модели и техники за ефективно разработване; дизайн, структура и форматиране на CV; как се пише мотивационно писмо и какво да включим в него?

2. Успешно представяне на интервю – развиване на умения за представяне и убеждаване по време на интервю; предварителна подготовка, аргументиране и употреба на доводи; как да продадем уменията си на работодателя?

По време на обучението, участниците бяха включени както в индивидуални, така и в групови практически упражнения, които им предоставиха възможности за установяване на нови контакти и запознанства.

Proudly powered by Wpopal.com