На посещение в ДГ „Осми март“ в Радомир

site-guru

„Това е семейството на Боби!“

„А когато порастна ще изглеждам по този начин!“

През рисунките децата успяват да пресъздадат своя свят, своите мечти и разбира се, своите семейства. Това се случи днес по време на поредната среща между учиници от 5 клас от Англо-Американското училище в София с Детска градина „Осми март“ в Радомир, която се посещава предимно от деца от ромски произход.

 

За втора поредна година учениците от училището правят подобни обменни визите с различните детски градини в страната, където се обучават и ромски деца. По време на срещите децата имат възможност да се опозная, за да могат да споделят любимите си занимания, да разкажат как си представят своето семейство и какви ще станат когато пораснат – и всичко това изобразено чрез рисунки. Така те успяха да създадат своеобразни малки детски книжки с нарисувани техни лични истории.

Ползите от тези посещения са, че се срещат деца от най-различни култури и социални статуси, но въпреки това виждат и най-вече усещат колко е лесно да намерят общ език и общи интереси.

Proudly powered by Wpopal.com