Доброволчество и активизъм в полза на общността

site-guru

На 15 април 2021 година се проведе онлайн обучение на тема “Доброволчество и активизъм в полза на общността”, в което взеха участие над 30 участника от проекта “Млади ромски педагози” и “Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности”.

По време на събитието се обсъдиха концептуалната рамка и нуждата от създаване на малки проекти в полза на местната общност. Също така бяха посочени добри примери на вече реализирани проекти на някои от участниците в “Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности”.

Беше изнесена презентация относно съставянето на проекти, както и беше подчертана важността на реализирането им с цел личностно професионално развитие и създаване на добър пример в ромската общност. Участниците от проектите споделиха своите идеи за създаване на малки проекти, които биха могли да се реализират в бъдеще.

Proudly powered by Wpopal.com