Двудневни семинари за ученици и учители по проект „„Влиянието на ролевите модели върху развитието на ромската общност в България“.

site-guru

Проектът „Влиянието на ролевите модели върху развитието на ромската общност в България“ е част от инициативата на Държавния департамент на САЩ – IVLP Impact Awards, която има за цел да предостави допълнителни възможности за споделяне на опит и знания, които да допринесат за преодоляване на предизвикателства и трудностите, с които местните общности се сблъскват ежедневно.

Проектът беше осъществен с подкрепата и участието на Иван Иванов, който е и национален координатор на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България, координирана от Фондация „Тръст за социална алтернатива“.

По време на еднодневните семинари с учителите, които бяха осъществени на 16-ти и 17-ти април 2022 година, бяха разгледани следните теми:

  • „Как да разбием порочния кръг на бедността? Как бедността влияе върху развитието на децата в ранна детска възраст.“
  • „Успешни практики за работа с деца и родители, владеещи различен майчин език от български.“
  • „Успешни практики за работа с родителите от етническите малцинства. Стратегии за успешно им интегриране в образователния процес и влиянието на ролевите модели в ранна детска възраст.“

 

 

 

 

 

 

 

В семинарите успяха да вземат участие 40 учители от детски градини и училища, намиращи се на територията на община Бяла Слатина, област Враца.

Другата част от проекта, еднодневните семинари за ученици на възраст между 14 и 18 години, които бяха осъществени на 9-ти и 10-ти април 2022 година, имаха няколко основни цели:

  • Да повишат мотивацията на учениците за продължаване на обучението след средно образование;
  • Да създадат условия за провеждането на активни дискусии, които да доведат до повишаването на ангажираността и желанието за подкрепа на местната общност от страна на учениците;
  • Да планират доброволчески инициативи, които да бъдат отново в полза на местната им общност.

В семинарите бяха включени 40 ученици на възраст между 14 и 19 години, живеещи на територията на община Бяла Слатина, област Враца.