ВЪЗМОЖНОСТ за участие в обучението „Детското портфолио като инструмент за комуникация с родителите и семействата“

site-guru

Искате да ангажирате родителите по-ефективно в дейностите в детската градина? Търсите подходи за комуникация със семействата относно ученето на децата във Вашата група? Гордеете се с постиженията им и искате да ги представяте успешно на семействата и общността? Обучението „Детското портфолио като инструмент за комуникация с родителите и семействата“, разработено от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) и Мрежата РЕЙН ще Ви даде конкретни идеи как да постигнете тези цели.  

Висококачествената педагогика изхожда от разбиране за родителите и другите членове на семейството като най-важните хора в живота на детето, които участват в неговото учене и развитие от самото му раждане, осигуряват културната и ценностната система за неговата социализация и могат да бъдат важен фактор за добрата съгласуваност между домашната среда и детската градина. За да се постигне пълноценно партньорство между семейството и детската градина обаче е важно не просто родителите и останалите полагащи грижа членове на семейството да участват в дейности и събития, организирани от детската градина. На родителите следва да бъде предоставяна редовно информация за индивидуалното развитие на детето, неговите постижения в детската градина, неговите чувства, емоции, интереси и области за подкрепа на развитието, и те да бъдат активно включени в определянето на цели за това развитие.

Кога?   11 юни – Сливен, 18 юни – Сливен, 25 юни – Бургас 

Обучението е регистрирано в ИРОППКПС. И можете да се възползвате от лимитираната възможност за безплатно участие 

При желаете да получите сертификат за завършено обучение с 1 квалификационен кредит– цената за издаването му е 50 лв. 

За да заявите участие, пишете ни на: kindergarten240@tsa-bulgaria.org. 

Местата са ограничени и заявки ще се приемат до запълване на обучителните групи.  Записаните участници ще получат имейл за потвърждение и указания как да се подготвят за обучителния ден.  

Повече информация за обучението може да откриете тук. 

За регистрация в обучението, моля влезте тук.

Proudly powered by Wpopal.com