Анкета
Въпросник

Изберете типа членство:*

Изберете типа членство:*

Име, презиме и фамилия:*

Име, презиме и фамилия:*

Телефон за контакт във формат (ХХХ) ХХХХХХХХХХ:*

Телефон за контакт във формат (ХХХ) ХХХХХХХХХХ:*

Имейл адрес: (Моля въведете валидейн имейл адрес!)*

Имейл адрес: (Моля въведете валидейн имейл адрес!)*

Вид на организацията, в която работите

Вид на организацията, в която работите

Име на организацията, в която работите:*

Име на организацията, в която работите:*

Пример: ДГ "Детски свят" / ОУ "Детски свят" / НПО - Фондация "Детски свят" /

Длъжност*

Длъжност*

Област, в която работите:*

Област, в която работите:*

Вид на населеното място, в което работите:*

Вид на населеното място, в което работите:*

Име на населеното място, в което работите (без "гр./с.", само името):*

Име на населеното място, в което работите (без "гр./с.", само името):*

Възраст:*

Възраст:*

Работите ли директно с ромски деца*

Работите ли директно с ромски деца*

Ако да, на каква възраст са:*

Ако да, на каква възраст са:*

Какъв е броят на ромските деца, с които работите годишно (въведете цяло число в следния формат: ХХ)?

Какъв е броят на ромските деца, с които работите годишно (въведете цяло число в следния формат: ХХ)?

С какво ще ви бъде полезно членството в мрежата? Посочете конкретни дейности, в които бихте желали да участвате:

С какво ще ви бъде полезно членството в мрежата? Посочете конкретни дейности, в които бихте желали да участвате:

Откъде разбрахте за Мрежата РЕЙН?

Откъде разбрахте за Мрежата РЕЙН?

Декларация за съгласие

Декларация за съгласие

Question

Question

Proudly powered by Wpopal.com