Анкета
Въпросник

Изберете типа членство:*

Изберете типа членство:*

Име и фамилия:*

Име и фамилия:*

Телефон за контакт във формат (ХХХ) ХХХ-ХХХХ:*

Телефон за контакт във формат (ХХХ) ХХХ-ХХХХ:*

Електронна поща: (Моля въведете валидейн имейл адрес)*

Електронна поща: (Моля въведете валидейн имейл адрес)*

Име на организацията, в която работите:*

Име на организацията, в която работите:*

Длъжност*

Длъжност*

Община, в която работите:*

Община, в която работите:*

Вид на населеното място, в което работите:*

Вид на населеното място, в което работите:*

Име на населеното място, в което работите (без "гр./с.", само името):*

Име на населеното място, в което работите (без "гр./с.", само името):*

Възраст:*

Възраст:*

Работите ли директно с ромски деца*

Работите ли директно с ромски деца*

Ако да, на каква възраст са:*

Ако да, на каква възраст са:*

Какъв е броят на ромските деца, с които работите годишно (въведете цяло число в следния формат: ХХ)?

Какъв е броят на ромските деца, с които работите годишно (въведете цяло число в следния формат: ХХ)?

С какво ще ви бъде полезно членството в мрежата? Посочете конкретни дейности, в които бихте желали да участвате:

С какво ще ви бъде полезно членството в мрежата? Посочете конкретни дейности, в които бихте желали да участвате:

Откъде разбрахте за Мрежата РЕЙН

Откъде разбрахте за Мрежата РЕЙН

Декларация за съгласие

Декларация за съгласие

Proudly powered by Wpopal.com