Програма за национални учебни посещения на здравни и педагогически специалисти и студенти

Същност на програмата: Настоящата програма за национални учебни посещения на здравни и педагогически специалисти и студенти изучаващи здравни и педагогически специалности, е инициатива на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България, координирана от „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА). Основната цел на програмата е да предостави възможности на специалисти със здравен и педагогически профил, които работят с деца от ромски произход, да повишат практическите си знания и умения за предоставяне на високочаствени здравни и педагогически грижи. Основни цели на учебните посещения: Подобряване на достъпа, …

Програма за студентски стажове в детски градини „Ролеви модели в ранна възраст“

Същност на стажантската програма Настоящата стажантска програма е инициатива на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност REYN България, координирана ТСА. Програмата цели да предостави възможност на студенти от ромски произход от различни специалности да получат практически умения за работа в детски градини, работещи с уязвими общности. Допустими кандидати/партньори Допустими кандидати по поканата са …

Програма за съвместно организиране на регионални събития

Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България (REYN България, координирана от фондация „Тръст за социална алтернатива“ – ТСА) кани институционалните си членове си да изразят интерес за организиране на съвместно полудневно събитие с регионален характер, насочено към специалисти, работещи с деца на възраст 2-6 години. Регионалните събития могат да имат здравен и/или образователен фокус.  На тези събития …