През 2024 Мрежата РЕЙН отново стартира програмата за организиране на МЕСТНИ СЪБИТИЯ

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ отново стартира програмата за  МЕСТНИ СЪБИТИЯ на МРЕЖАТА РЕЙН.

Институционалните членове на Мрежата могат да изразят интерес към възможността за организиране на събитие за споделяне на въведени успешни от образователната институция практики за работа с деца от уязвими общности. Тази възможност е насочена към институционалните членове на Мрежата РЕЙН– детски ясли, детски градини и предучилищни групи в училища. Този тип събития са в по-тесен формат и предполагат участниците да видят на живо практиката, и да имат възможност за дискусия и споделяне. Научи повече „През 2024 Мрежата РЕЙН отново стартира програмата за организиране на МЕСТНИ СЪБИТИЯ“

МЕСТНИ И РЕГИОНАЛНИ СЪБИТИЯ НА МРЕЖАТА РЕЙН

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ отново стартира програмите за

МЕСТНИ И РЕГИОНАЛНИ СЪБИТИЯ НА МРЕЖАТА РЕЙН.

Институционалните членове на Мрежата могат да изразят интерес по следните възможности за организиране на събития: Научи повече „МЕСТНИ И РЕГИОНАЛНИ СЪБИТИЯ НА МРЕЖАТА РЕЙН“

Програма за национални учебни посещения на здравни и педагогически специалисти и студенти

Същност на програмата: 

Настоящата програма за национални учебни посещения на здравни и педагогически специалисти и студенти изучаващи здравни и педагогически специалности, е инициатива на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България, координирана от „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА). Основната цел на програмата е да предостави възможности на специалисти със здравен и педагогически профилкоито работят с деца от ромски произход, да повишат практическите си знания и умения за предоставяне на високочаствени здравни и педагогически грижи.  

(още…)

Програма за студентски стажове в детски градини „Ролеви модели в ранна възраст“

Същност на стажантската програма

Настоящата стажантска програма е инициатива на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност REYN България, координирана ТСА. Програмата цели да предостави възможност на студенти от ромски произход от различни специалности да получат практически умения за работа в детски градини, работещи с уязвими общности.

Допустими кандидати/партньори

Допустими кандидати по поканата са членове на Мрежа за ранно детско развитие в ромската общност REYN България*, които са юридически лица с нестопанска цел. Не се допуска подаването на повече от една концепция от всеки кандидат.

(още…)

Програма за съвместно организиране на регионални събития

Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България (REYN България, координирана от фондация „Тръст за социална алтернатива“ – ТСА) кани институционалните си членове си да изразят интерес за организиране на съвместно полудневно събитие с регионален характер, насочено към специалисти, работещи с деца на възраст 2-6 години. Регионалните събития могат да имат здравен и/или образователен фокус. 

(още…)
Proudly powered by Wpopal.com