МЕСТНИ И РЕГИОНАЛНИ СЪБИТИЯ НА МРЕЖАТА РЕЙН

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ отново стартира програмите за

МЕСТНИ И РЕГИОНАЛНИ СЪБИТИЯ НА МРЕЖАТА РЕЙН.

Институционалните членове на Мрежата могат да изразят интерес по следните възможности за организиране на събития: Научи повече „МЕСТНИ И РЕГИОНАЛНИ СЪБИТИЯ НА МРЕЖАТА РЕЙН“

Програма за национални учебни посещения на здравни и педагогически специалисти и студенти

Същност на програмата: 

Настоящата програма за национални учебни посещения на здравни и педагогически специалисти и студенти изучаващи здравни и педагогически специалности, е инициатива на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България, координирана от „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА). Основната цел на програмата е да предостави възможности на специалисти със здравен и педагогически профилкоито работят с деца от ромски произход, да повишат практическите си знания и умения за предоставяне на високочаствени здравни и педагогически грижи.  

(още…)

Програма за студентски стажове в детски градини „Ролеви модели в ранна възраст“

Същност на стажантската програма

Настоящата стажантска програма е инициатива на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност REYN България, координирана ТСА. Програмата цели да предостави възможност на студенти от ромски произход от различни специалности да получат практически умения за работа в детски градини, работещи с уязвими общности.

Допустими кандидати/партньори

Допустими кандидати по поканата са членове на Мрежа за ранно детско развитие в ромската общност REYN България*, които са юридически лица с нестопанска цел. Не се допуска подаването на повече от една концепция от всеки кандидат.

(още…)

Програма за съвместно организиране на регионални събития

Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България (REYN България, координирана от фондация „Тръст за социална алтернатива“ – ТСА) кани институционалните си членове си да изразят интерес за организиране на съвместно полудневно събитие с регионален характер, насочено към специалисти, работещи с деца на възраст 2-6 години. Регионалните събития могат да имат здравен и/или образователен фокус. 

(още…)
Proudly powered by Wpopal.com