"Чуваш ли ме"

В брошурата “Чуваш ли ме” се анализират процесите на усвояване на втория език и усилията, които се изискват от страна на децата и учителите. Двуезичните умения на децата в ранна възраст трябва да се считат за добавена стойност, а не за недостатък. Двуезичните деца често са по-добри в овладяването на нови езици. Учителите трябва да оказват необходимата подкрепа на децата в класната стая, като пример за това е именно преподаването по интерактивен начин, давайки възможност на децата да развиват и усъвършенстват своите езикови умения, като същевременно се придава стойност на техния произход и култура.

"Виждаш ли ме?"

„Как се отразява бедността върху развитието на децата?“

Брошурата показва как бедността поражда порочен кръг, който трудно може да бъде прекъснат: лошите условия на живот, в които живеят децата; невъзможността да посещават висококачествени училища, което от своя страна влошава образователните им постижения; високият риск от отпадане от училище; навлизане в зряла възраст с ниски нива на оброзование и без нужните умения.

Видеото “Историята на Весна”, хърватски учител в предучилищна група. Основната цел на Весна е да научи учениците си как да създадат общност в класната стая.

Cover_S

Мечтая да раста – Историята на Севда

Аз съм Севда от България. Започвайки с това къде съм сега и връщайки се към ранните си години, ще ви преведа през моя житейски път, който ме направи човека, който съм днес. Ще ви споделя забележителните моменти от живота ми – ще мина през събитията, които ме направиха силна и ще ви запозная с хората, които ме подкрепиха през многобройните предизвикателства, с които се сблъсквах по моя житейски път. Гордея се, че съм от ромски произход и с това, което съм сега.

Cover_Education and ESR

Образование и реализация на ромската общност

Основни изводи oт национално представително проучване на ромската общност в България

Изследването е проведено в 140 населени места. „Тръст за социална алтернатива“ работи през годините с 80 партньорски организации в страната и сме подпомогнали над 100 хиляди души. В работата по изследването са работили и над 100 анкетьори и медиатори на територията на цялата страна.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МРЕЖАТА ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В РОМСКАТА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ 2018 ГОДИНА

В отчета от 2018 година на Мрежата РЕЙН са описани мисията и целите й, извършените дейности като обучение за застъпничество за членове на REYN International, превод на материали, стартиране на програма за обменни визити на детски градини, сесия „Ранен старт към уменията на бъдещето“ по време на Форум „Образование: за бъдеще“ и други; както и планираните дейности за 2018 година – разработване на наръчници за здравословно хранене, обменна визита на детски учители до REYN Хърватска, Втори кръг на Програмата „Ролеви модели в ранна детска възраст“, създаване на консултативен съвет на Мрежата и други.

ACTIVITY REPORT ROMANI EARLY YEARS NETWORK BULGARIA 2019

In the activity report 2019 are described the performed activities of REYN Network such as regional events, program for national study visits of health, pedagogical specialists and students; internship program “Role models at an early age”, translating materials, training on the topic “How should children from vulnerable communities develop their language and socio-emotional skills” and etc.; also planned activities during 2020 – participation of REYN Network in the annual conference of the principals of Center “Amalipe”, piloting the handbook for healthy eating of pregnant mothers and mothers with children aged 0-3 by NGO, implementing the program “Role models at an early age” and etc.

ACTIVITY REPORT ROMANI EARLY YEARS NETWORK BULGARIA 2020

In the activity report 2020 are described the performed activities of the Network such as the discussions that were done online, under the conditions of the pandemical situation, strategy meetings and the development of the program for small grants “How to raise strong and smart children”; and also planned activities during 2021 – implementation of the program for small grants “How to raise strong and smart children”, the initiative “Inclusion and justice for Roma children and families”, organizing advocacy discussions with the REYN Network members, supported by the Advisory Board and etc.; the purposes of the Network and the results, despite the districtions because of COVID-19.