Opre Roma! Отворено писмо: Честване на Международния ден на ромите

site-guru

Скъпи приятели от ромски произход,

По повод Международния ден на ромите, Ви изпращаме нашите най-добри пожелания!

Докато продължаваме усилията си за по-доброто бъдеще на вашите малки деца, бихме искали да изразим нашите дълбоки вярвания в собствените ви сили и способности.

Мили деца,

Никога не се отказвайте от мечтите си, целете се нависоко и не позволявайте да ви разочароват. Борете се с дискриминацията с познание и достойнство, и се превърнете в лидери на промяната! Заедно с родителите, семейството и приятелите си се грижете за вашето здраве и един за друг. Не се отказвайте от вашето образование и обучение, дори и в моментите, когато на пътя ви има множество препятствия.

Скъпи родители,

Вие сте първите възпитатели на вашите деца и тяхната най-добра подкрепа и подслон. Вие сте най-мощният им модел за подражание. Бъдете близо до децата си. Бъдете силни и се грижете добре за себе си! Учете децата си на вашата култура и ценности и говорете  с тях на ромски език – накарайте ги да се гордеят, че могат да говорят на „Романи чхиб“.

Скъпи общности,

Време е да обединим усилията си, да споделим знанията и опита си и да преодолеем предизвикателствата заедно. Важно е да заемете позиция на горди членове на вашата общност, допринасяйки за промените, които искате да видите в обществото!

Скъпи професионалисти от ранно детство и пара-професионалисти,

Безкрайно благодарни сме за невероятната работа, която вършите, особено сега в тези изключително трудни моменти. Вие давате пример на по-младите поколения; вашите истории ги вдъхновяват и действията ви ги насърчават да мечтаят на глас!

В момента светът се променя, но целите на  РЕЙН остават същите днес и всеки ден. Продължаваме да се застъпваме за правата и благосъстоянието на всяко ромско дете и да насърчаваме инициативи и програми, които имат за цел подобряване на качеството на услугите в ранна детска възраст.

Ние празнуваме ромския език и култура в цялата им красота. Ние признаваме силните страни на ромските родители и се застъпваме за тяхното участие в решенията, които засягат децата им.

РЕЙН обещава да продължи да изгражда силни отношения с ромските общности във и между страните, част от Мрежата. Като силен съюзник, ние винаги ще се стремим към промяна, която отразява вашите нужди като общност и подкрепя постигането на по-добри резултати за всички.

Ние се ангажираме да ви подкрепяме с предоставянето на платформа, където гласът ви може да бъде чут. Оставаме непоколебими в застъпването за повишаване на броя професионалисти и пара-професионалисти от ромски произход, които работят в областта на ранното детско развитие.

 

Proudly powered by Wpopal.com