Над 265 родители взеха участие в проекта „Всеки ден в детската градина уча и играя“

site-guru

Детската градина – първа общност на децата; Образователна роля на детската градина; Детската градина като място за учене чрез творчество; Здравословно хранене и хигиенни стандарти; Връзката семейство – детска градина;

Това са малка част от темите, по които родители от непривилегировани общности обогатяват знанията си чрез информационни сесии относно ползата от редовното посещение на детска градина, разработени от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА).

Инфо сесиите са част от програмата за малки грантове „Всеки ден в детската градина уча и играя“. Тя е инициатива на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България – (РЕЙН България), която се координира от ТСА и се реализира с подкрепата на UBS Optimus Fund.

Научните изследвания в областта на ранното детство ясно показват, че редовното посещение на детска градина има положително въздействие върху развитието на детето. Между 3 и 6 години децата също са в ключов период от своето израстване, в който могат да се научат и практикуват гъвкавост, самоконтрол, управление на емоциите, взаимодействие с другите – това е „критичен прозорец“, който предоставя възможност за психологическо и социално развитие. Без да се използва напълно, децата растат без необходимите умения за решаване на проблеми или планиране на бъдещето.

Редовното посещение на детска градина може да допринесе за развитието на важни умения като сътрудничество, общуване, споделяне, емпатия, разбиране с другите хора, на които децата могат да разчитат до края на живота си. По-дългото време, прекарано в детската градина, допринася за по-доброто справяне в училище.

По данни на Програмата за международно оценяване на учениците PISA децата, които са били в детската градина повече от две години, придобиват необходимите умения и показват по-добри резултати в сравнение с децата, които не са обхванати от задължително предучилищно образование.

През 2022 г. TSA успешно пилотира информационните сесии с подкрепата на 6 партньорски организации от страната. Резултатите от обратната връзка от родителите, които участваха в сесиите, показаха високо ниво на удовлетворение и лично усещане за повишено знание за важността на редовното посещение на детска градина. Интерактивният характер на информационните сесии беше високо оценен както от родителите, така и от представителите на детските градини и общността.

Информационните сесии се реализираха и през тази година през месец юни 2023 г. с подкрепата на четири местни организации – членове на Мрежата РЕЙН – Сдружение „Нов път“, Сдружение „Диалог“, Сдружение „Клуб на нестопанските организации“, Фондация „Болни от Астма“. В тях са включени над 265 родители и над 10 детски градини от малки населени места.

Според обратната връзка на родителите сесиите са били изключително полезни като над 220 от тях споделят, че са научили нови неща за ползите в детските градини и над 220 от тях смятат да водят децата си по-редовно на детска градина, като всички твърдят, че ще разказват за наученото по време на проекта и на други родители.

Proudly powered by Wpopal.com