Конкурс – Ще стана учител в моята общност! Заявки до 15.04.2024 г.

site-guru
Проектът „Ще стана учител в моята общност“, координиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ цели наемането на представители от уязвими общности на професионални позиции в местни детски градини, като по този начин създаде ролеви модели за малките деца и осигури възможности за професионално развитие на представители от общността.

Основен фокус на проекта са специалности: предучилищна педагогика, и предучилищна и начална училищна педагогика. ТСА също така ще подкрепи и кандидати, насочващи се към предучилищна и начална училищна педагогика с чужди езици, музика, спорт, и други специалности от нужда на детската градина, като например логопедия, детска психология, и други (без медицински специалности).

Кой може да заяви интерес?

Допустими кандидати са детски градини, работещи с уязвими общности и детски градини, които имат образователен медиатор и желаят да го назначат на работа като детски учител, също са допустими кандидати за настоящата процедура.

Допустими кандидати са и общини, които желаят да наемат на работа специалисти от местните уязвими общности, които да обслужват повече от една детска градина (и училища) в общината, например логопеди, психолози или специални педагози. Общината предоставя на една детска градина писмо за подкрепа, с което последната да заяви интереса си за участие в проекта.

Процес на кандидатстване

Детски градини, работещи с уязвими общности, са поканени да  заявят интереса си за участие в проект „Ще стана учител в моята общност“ към ТСА чрез формуляр за заявяване на интерес (в приложение на настоящата покана).

На приетите в проекта кандидати ще им бъдат покрити следните разходи:

 • Уроци по необходими за кандидатстване във висше учебно заведение (ВУЗ) предмети;
 • Кандидатстудентски такси и разходи за записване във ВУЗ;
 • Семестриални такси във ВУЗ за продължителността на следването (ако е приложимо)

Срокове:

 • Обявяване на прием на интерес от детски градини / общини – 5 март 2024
 • Краен срок за кандидатстване на детски градини / общини – 15 април 2024
 • Краен срок за одобряване на заявилите интерес детски градини – 30 април 2024
 • НПО и детската градина / община избират кандидати с комисия – 15 май 2024
 • ТСА и НПО сключват договори с детски градини / общини – 30 май 2024

Документи за кандидатстване:

 1. Попълнен формуляр за заявяване на интерес за участие в проекта
 2. Автобиография на директорът на детската градина
 3. При наличие на конкретен кандидат – образователен медиатор, нейната/неговата автобиография

Начин на кандидатстване:

Кандидатите подават пълен комплект документи на електронна поща kindergarten240@tsa-bulgaria.org под названието „Ще стана учител К7 – (име на детската градина-кандидат, населено място / име на община-кандидат)“.

1. Формуляр за заявяване на интерес, може да откриете ТУК.

2. Насоки за кандидатстване, може да откриете ТУК.

Във връзка с конкурса „Ще стана учител в моята общност!“, Фондация ТСА организира и информационна среща, насочена към детски градини, общини и други проявяващи интерес страни.
Срещата ще бъде проведена онлайн през zoom на 02 Април (вторник) от 15:30 ч. Линк за регистрация тук.
Повече информация може да откриете на следния линк:
Proudly powered by Wpopal.com