Учители на ромски деца споделят опит в Хърватия

site-guru

Учители от България, членове на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България, РЕЙН- България, посетиха няколко детски градини в Хърватия, които се посещават предимно от ромски деца.

Инициативата беше организирана със съдействието на Мрежата РЕЙН – Хърватия, в която членуват повече от 300 учители, възпитатели и представители на институции от гражданския и неправителствения сектор. Всички те работят, за да осигурят по-справедливи и качествени услуги за деца от ромски произход.

По време на посещението преподавателите и останалите участници успяха да споделят опита си в приобщаването на ромските деца, трудностите, които срещат, обсъдиха сътрудничеството и подхода за по-голяма ангажираност на родителите. На срещите беше отчетен и напредъка на самите деца.

Proudly powered by Wpopal.com