Учената Радка

site-guru

Успешна история от Детска градина Пролет гр. Ямбол.

Светлана Златева е директор на Детска градина „Пролет“ в Ямбол. Тя споделя за проблемите, с които се среща в града и областта, и по какъв начин успява да ги преодолее. В тази история ви разказваме за Радка, майка на две деца, които посещават ДГ „Пролет“.

Всичко започва през пролетта на 2019, когато г-жа Златева представя план за ремонтиране на нефункционираща група на ДГ „Пролет“, с цел да се обхванат напълно деца от задължителна подготвителна възраст, както и приобщаване на родителите и мотивация за редовното посещение на детската градина.

След четири месеца разговори с община Ямбол, относно финансирането, както и цялостен ремонт, новата група на ДГ „Пролет“ отваря врати за първи път от 20 години. В смесената групата, през септември 2019, започват да учат 28 деца на възраст 4 и 5 години. Така в една и съща група попадат братче на 4 г. и сестриче на 5 г. И така г-жа Златева се среща с Радка.

Първата помощ, която г-жа Златева оказва идва в следствие на проблеми с документи. Проблемът идва от факта, че Радка не може да пише и поради това от общината и отказват съдействие. Г-жа Златева изпраща една от учителките да придружи Радка в общината и проблемът е разрешен. След няколко месеца, Радка споделя, че няма средства да заплати изследванията на децата, които са задължителни за посещението им в ДГ, както и за дрехи на децата. Г-жа Златева дава лични средства и предоставя дарени дрехи, и децата започват да идват редовно. При последваща среща, Радка споделя, че няма средства да изпраща и двете си деца на детска градина. Виждайки пред себе си една объркана, уплашена и в същото време смирена жена, г-жа Златева решава да предложи работа на Радка. За щастие, тя приема.

Радка е от с. Равнец, Бургаско. Учила е до седми клас. На 14 години я довеждат в Ямбол, след като са я откраднали. Практика, която е често срещана сред ромското население в региона. Практика, която води до ранни бракове и отпадането им от образователната система и следователно и от пазара на труда.

Но въпреки желанието си да работи, Радка няма документ за завършен клас, няма и пари да се върне в селото да го извади. Г-жа Златева й оказва помощ и тук – обажда се на училището, в което е учила, на което получава следния отговор: „За учената Радка ли питате? Защото така я знае цялото село.“ А така я „знаели“ защото се справяла добре в училище, но.. я откраднали и омъжили.

И така Учената Радка започва работа в ДГ „Пролет“ като чистач. Останалият персонал на детската градина оказва подкрепа и проявява търпение относно Радка, а тя идва на работа с желание и полага всички усилия да се справя добре. А от тази учебна година Радка е и ученичка в осми клас в град Ямбол.

Освен Радка, още четири жени от общността са назначени от г-жа Златева на длъжност в детската градина, и четирите са мотивирани да продължат образованието си. И четирите са в различни етапи на образование, и при четирите различни фактори са им попречили да учат. Но всички осъзнават значението на образованието и са благодарни за помощта, която им се оказва.

Трудовата заетост дава възможност за нормален живот и предпоставка за успешна социализация на младите хора от уязвими групи. Тези пет млади жени са пример за това как те могат и искат да работят и да се развират, ако им се даде шанса да го направят.

 

Proudly powered by Wpopal.com