Регионално събитие на Мрежата РЕЙН – „Запознаване с вирусните заболявания в детска възраст и тяхната профилактика“

site-guru

На 24 февруари 2021 година се проведе първото за 2021 година регионално събитие на Мрежата РЕЙН, което имаш за цел да предостави повече информация по отношение на съществуващите вирусни заболявания в детска възраст и възможностите за тяхната профилактика. Д-р Ирена Видинова, здравен експерт с дългогодишен опит и практика в областта на здравеопзаването, която същевременно е и заместник – директор на РЗИ – гр. Враца беше основен говорител по време на събитието.

В срещата взеха участие около 30 членове на Мрежата РЕЙН – институционални и индивидуални, които споделиха своето мнение, въпроси и коментари по отношение на разгледаната тема. Същевременно бяха засегнати и въпросите за ваксинация на педагогическите специалисти, с цел намаляване разпространението на COVID-19 и ограничаването на негативните ефекти върху директния контакт с децата, техните семейства и качеството на постигнатите образователни резултати.

Една от основните цели на Програма на Мрежата РЕЙН за организиране на регионални събития е да предостави допълнителни възможности за обмяна на опит и знания по отношение на теми, които касаят директната работа на професионалистите, работещи в областта на ранното детско развитие, с поставянето на акцент върху активното взаимодействие и работа с деца и семейства от ромски произход. Темите, които ще бъдат разгледани през следващите няколко месеца, в рамките на Мрежата РЕЙН, ще бъдат фиксирани отново на база провеждането на предварително проучване по отношение на основните предизвикателства и трудности, които педагогическите специалисти срещат в своята директна работа с деца и семейства от ромски произход. Основната цел на бъдещите събития, разбира се, ще бъде търсенето на алтернативи, успешни практики и решения, които могат евентуално да доведат до тяхното преодоляване.

Proudly powered by Wpopal.com