Работилница в Тунджа – Как децата от уязвими общности да развиват езикови и социално-емоционални умения

site-guru

Как могат детските учители да приветстват и окуражават богатството на майчиния език и същевременно да подкрепят децата-билингви да усъвършенстват владеенето на български език?

Как едни малки промени в организацията и дизайна на класната стая могат да окажат голямо влияние при ученето на език и подобряването като цяло на езиковите умения на децата? Това бяха част от темите, които бяха представени от обучителките Бетси Гроуб и Мария Джорджиу по време на двудневната работилница във филиала на ДГ „Звездица“ в с. Роза, община Тунжда на 13 и 14 септември. В двудневната работилницата взеха участие над 30 учители от над 15 населени места, които са настоящи членове на Мрежата РЕЙН.

В последния ден на работилницата Бетси Гроуб и Мария Джорджиу, споделиха успешни стратегии и начини за повишаване участието на местната общност в живота на детската градина, които бяха също обсъдени и с представители на общинската власт от община Тунджа. Г-н Станчо Ставрев – зам.-кмет на община Тунджа, сподели своята готовност за съдействие и оказване на подкрепа в посока за осъществяне на активен диалог с местната общност, както и подкрепа в посока подобряване дизайна на занималните в детските градини на територията на общината, следвайки препоръките и предложенията, обсъдени на двудневната работилница.

По време на събитието беше представена за първи път и книжката „Чуваш ли ме“, преведена и адаптирана от фондация „Тръст за социална алтернатива“ с подкрепата на Деян Колев от ЦМДТ „Амалипе“ и Бетси Гроуб от Сити Колидж – Ню Йорк.

Основните акценти на книжката „Чуваш ли ме“ са поставени именно върху успешното взаимодействие от страна на учителите с деца, чийто майчин език е различен от българския и как средата в детската градина може да повлияе положително върху развитието на техните езиковите и социални умения.Осъществената силна връзка между теоритичното и практическото съдържание на двудневната работилница и съдържанието на книжката „Чуваш ли ме“ успя да създаде една благоприятна и позитивна среда за споделяне на успешни стратегии и методи на преподаване между учителите, които да бъдат използвани в тяхната пряка работа с децата.

Proudly powered by Wpopal.com