Първа среща на Консултативния съвет на Мрежата РЕЙН България

site-guru

На 14 май в офиса на фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) се състоя първата среща на Консултативния съвет на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност – Рейн България.

На нея бяха представени мисията и дългосрочните цели на Мрежата, и беше структуриран план със стратегическите цели и дейностите за изпълнение на Мрежата за следващите 3 месеца. Предвидени са регулярни срещи на всяко тримесечие, за да има проследяване на постигнатите резултати.

Консултативният съвет е постоянно действащ орган, който търси възможности за разширяване на Мрежата; помага на Тръста като координираща организация да доставя ценни услуги за членовете на Мрежата; и подкрепя процеса на стратегическо планиране на РЕЙН България. Той има мандат от две години и се състои от 7 члена, избрани с конкурс от ТСА.

В първия консултативен съвет участват Спаска Михайлова (сдружение „Нов път“, Хайредин), Силвия Станчева (ЦМЕДТ „Амалипе“, Велико Търново / Шумен), д-р Стефан Стефанов (сдружение „Жажда за живот“, Сливен), Десислава Бошнакова (ДГ „Детски свят“, Горна Оряховица), Анахит Михайлова (ДГ „Слънце“, Луковит), и Светлана Златева (ДГ „Пролет“, Ямбол).

РЕЙН България съществува вече една година. Основните цели на Мрежата са да подкрепи развитието на експертите, работещи с деца в ранна възраст от уязвими общности; да подкрепи реализацията на ролеви модели от тези общности в сферата на ранното детско развитие; и да се застъпва за достъп до качествени услуги за ранно детско развитие за децата от ромската общност в България.

РЕЙН България се координира от ТСА и е част от международна мрежа от организации, които развиват дейности в 11 европейски държави. Мрежата се финансира от фондация „Отворено общество“ и съфинансира от ТСА.

Proudly powered by Wpopal.com