Първа работна среща по проект „Млади ромски педагози“

site-guru

Тази седмица се състоя онлайн работа среща с партньорските организации на Фондация „Тръст за социална алтернатива“ в рамките на проект „Млади ромски педагози”.

В събеседването взеха участие представителя на ТСА, „Студентско общество за развитие на междуетническия диалог” (СОРМД), Сдружение „СТАРС“, Сдружение „Съучастие“, Фондация „Здраве и социално развитие“, Младежка фондация „Арете“, Сдружение Асоциация Интегро“.

По време на срещата бяха споделени основните акценти, касаещи успешното изпълнение на проекта „Млади ромски педагози”, бяха обсъдени приоритетите на програмата и предизвикателствата на неправителствени организации по отношение на работата в условията на КОВИД – 19.

Срещата приключи с определяне на основните стъпки и изготвянето на работен план в рамките на настоящата академична година.

Proudly powered by Wpopal.com