Предстои събитие за съвместно учене

site-guru

Предстои събитие за съвместно учене с фокус прoекта „Млади ромски педагози“, което Тръст за социална алтернатива организира по инициативата на Международната асоциация „Стъпка по стъпка“ (МАСС). 

Събитието ще се проведе между 13 – 14 юли в гр. Луковит, като ще имаме удоволствието да бъдем домакини на представители от няколко чуждестранни организации, членове на МАСС, сред които Хърватия, Нидерландия, Белгия и Босна и Херцеговина, които са нетърпеливи да научат за работата ни по проекта Млади ромски педагози, както и за успехите и предизвикателствата, които срещаме по пътя.

Проектът МРП цели наемането на работа в местни детски градини на представители от ромска общност, като по този начин създава ролеви модели за малките деца и осигурява възможности за професионално развитие на младежи от общността.

Основната цел е да се преодолее недостига на педагози в детските градини и да се понижи безработицата сред ромите в общините Горна Оряховица и Шумен. В проекта са включени шестима ромски младежи, които ще получат финансова подкрепа за придобиване на педагогическо образование. До началото на 2024 година всички ромски младежи ще започнат работа в детските градини, които са партньори по програмата.

Събитието ще се проведе заедно с паралелна група участници от проекта Млади ромски педагози, която включва завършили и завършващи студенти, техните професионални наставници и директори в детските градини, в които полагат доброволен труд или вече работят. Участниците ще бъдат включени в двудневно обучение за изготвяне на детското портфолио като инструмент за комуникация с родителите и семействата.

В този смисъл, събитието за съвместно учене има за цел да популяризира проекта МРП, да разшири участието на заинтересованите страни и да насърчи диалога за бъдещи хоризонти и сътрудничество.

Proudly powered by Wpopal.com