ПОКАНА за участие в организиране на МЕСТНИ СЪБИТИЯ към Мрежата РЕЙН

site-guru

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ отново стартира програмата за  МЕСТНИ СЪБИТИЯ на МРЕЖАТА РЕЙН.

Институционалните членове на Мрежата могат да изразят интерес към възможността за организиране на събитие за споделяне на въведени успешни от образователната институция практики за работа с деца от уязвими общности. Тази възможност е насочена към институционалните членове на Мрежата РЕЙН– детски ясли, детски градини и предучилищни групи в училища. Този тип събития са в по-тесен формат и предполагат участниците да видят на живо практиката, и да имат възможност за дискусия и споделяне.

Краен срок за кандидатстване: 15.01.2024 г.  

Краен срок за обявяване на одобрени кандидати: 10.02.2024 г. 

Краен срок за провеждане на събитията: 30.04.2024 г. 

 

Повече информация за изискванията и насоките за изразяване на интерес, можете да намерите в следните документи:

ПОКАНА за споделяне на добри практики чрез онагледяване

Proudly powered by Wpopal.com