Петокласници срещу стереотипите, посещават ромска градина в Радомир

site-guru

„За едни беше възможност да научат нови неща, а за други – да създадат нови приятелства“ – споделят учениците от 5 клас в Англо-американското училище (ААУ) в София, след като посетиха детската градина в Радомир. Те се започнаха с децата там, които са предимно от ромски произход.

Как така деца от едно от най-елитните училища са мотивирани да посетят ромска детска градина? Учителят по математика Джоузеф Хер разказва как се е родила идеята.

„Първият проект, който реших да създам с учениците ми беше за ромите. Интересът беше провокиран от любопитството ми да разбера основната причина за изграждането на негативния образ, погрешните схващания и стереотипи спрямо ромския етнос. В последствие прецених, че ще е доста полезно за учениците да разберат повече за живота и бита на най-уязвимата общност в България. Навлизането в същността на реалните проблеми и причини за състоянието им, ще допринесат за разбиването на техните стереотипи и предразсъдъци. Изпълнената с многообразие класна стая, в която преподавам, има все по-голяма нужда от изграждането на една по-толерантна и подкрепяща среда. Среда, която да е по-отворена към приемане на непознатото и различно.“

В проекта на Джоузеф се включват 20 деца от 5 и 6 клас. Учениците успяват да стигнат до корените на своите вътрешни убеждения за  ромския етнос у нас. Успяват и да разберат и много нови неща, както за ромската, така и за другите общности по света.

В началото обаче докато Джоузеф Хер обсъжда темата за ромския етнос с децата, той установява, че се нуждае от професионална подкрепа. Необходимо му е съдържателно да обогати проекта – както чисто информационно с данни, така и да приложи повече практически задачи. Затова се свързва с екипа на фондация „Тръст за социална алтернатива“. Те му предлагат да се организират две отделни инициативи за учениците. Първата е под формата на семинар, а втората – с практическа насоченост.

Идеята на семинара е децата да научат за произхода, културата, бита на ромите, както и информация за факторите, които оказват негативно влияние върху тяхното състояние и развитие като общност. Освен това учениците се срещат и с успешни ролеви модели от ромски произход, които споделят за  трудностите и предизвикателствата, които ги съпътстват по време на тяхното професионално и кариерно развитие. По този начин децата са въвлечени в ролеви игри, които пресъздават реални ситуации, за да покажат как социално-икономическият статус на семействата се отразява върху развитието на децата.

„Когато говорим за постижения и резултати, винаги опираме до качествата на личността и много рядко обръщаме внимание на външните условия и фактори, които оказват влияние“, споделят ученици по време на ролевите игри.

Втората инициатива е посещение в ромска детска градина. Идеята е да има пряк контакт с деца от ромски произход. Градината, която учениците посещават е „Осми март“ в гр. Радомир. И от споделените коментари след посещението, децата остават доста доволни.

„Беше едно страхотно преживяване. Успяхме да се опознаем, разбрахме много нови и интересни неща един за друг. Преди нямах приятели от ромски произход, но сега вече имам“ – казва Дара.

„Беше страхотно. Опознах характерите им и разбрах какви са мечтите им. Въпреки че са доста малки, те знаят какви искат да станат като пораснат. Те имат мечти като всички нас!“ – споделя Йоана.

„Хареса ми това, че учителите се стремят да докажат, че ромите имат потенциал. Те се опитват да докажат, че всички грешат в преценката си спрямо ромите“ – разказва Иван.

А директорката на детската градина Бистра Тонева изразява готовност за бъдещо сътрудничество и партньорство.

„Смятам, че посещението в нашата детската градина успя да повлияе изключително добре върху децата. В продължение на няколко дни, децата бяха изключително развълнувани и не спираха да питат кога пак ще има подобна среща. Те бяха очаровани от факта, че учениците от ААУ са говорили език, който е различен от техния. Мисля, че подобен тип срещи биха повлияли доста положително върху развитието на децата. Средата, в която израстват е затворена и ограничава достъпа им до успешни ролеви модели, каквито бяха децата от ААУ. Смятам, че подобен тип инициативи мотивират не само децата, но и педагогическия ни екип. Създаването на подобен тип атмосфера разнообразява ежедневието им и ги кара да се чувстват стойностни и значими. Лично аз вярвам, че ако успеем да отворим обятия си към онова, което не познаваме, тогава ще разбираме колко много неща не знаем за самите себе си“ – споделя още Бистра Тонева.

Според ръководителя на проекта Джоузеф Хер този пример за успешен подход може и трябва да бъде използван и в другите училища в страната.

„Това е възможност за учениците да опознаят нови и интересни неща. Ново приключение за тях! Децата промениха своето разбиране и нагласа спрямо ромския етнос. Вярват, че всички деца трябва да получават закрила и подкрепа, независимо от това какъв е техният произход.“

Proudly powered by Wpopal.com