Петима членове на РЕЙН участваха в 14-та регионална конференция на Общността на учителите иноватори

site-guru

Четирима директори на детски градини и един психолог – членове на Мрежата за ранно детско развитие в ромската общност – РЕЙН България, присъстваха на 14-та регионална конференция на Общността на учителите иноватори, на тема „Учителите като строители на мира. Ролята на учителите в изграждането на култура на мира“.

 

Конференцията се проведе в гр. Сараево, Босна и Херцеговина между 07-09 Октомври 2023 г.

Над 200 участници от Европа и Азия се събраха, подтиквани от паметта за неотдавнашните регионални конфликти и водени от решителността да поставят основата на миролюбиво и плодотворно сътрудничество и обмяна на опит в полза на най-уязвимите членове на обществото – децата.

Главните теми бяха насочени към педагози и работеи с деца специалисти, които се противопоставят на насилието и възпитават поколение с висока емпатия, състрадание и уважение към личното достойнство на всеки един от тях. В рамките на конференцията, се обсъдиха начините, по които учителите могат да въведат чувствителните теми за страха и войната в класната стая, както и неизменно да подкрепят и насърчават разбирателството и кооперативността между децата. Програмата беше изключително разнообразна, включвайки множество презентации и панелни дискусии с изследователи от Балканите и отвъд; информативни презентации; паралелни интерактивни сесии, изпълнени с въображение и творчество.

Част от засегнатите теми включваха: изкуствен интелект; психичното здраве на децата и учителите; религия и мир; насилието в обществото и неговият отражение в училище, както и ролята на учителите като генератори и поддръжници на мира и разбирателството. Имаше възможност да споделяме практически опит и решения сред близо 100 водещи експерти, споделящи своя опит.

 

Proudly powered by Wpopal.com