ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МРЕЖАТА ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В РОМСКАТА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ 2021-2022 ГОДИНА

site-guru
 1. МИСИЯ И ЦЕЛИ НА МРЕЖАТА

Мрежата за ранно детско развитие в ромската общност в България (Мрежата) е създадена през януари 2018 година и се координира от фондация „Тръст за социална алтернатива“. Мрежата цели да подкрепи специалистите, работещи с деца от малцинствата, в повишаване на обхвата и качеството на предоставяните услуги, и се стреми да обедини усилията за застъпничество на членовете си в тази насока. Мрежата също така подкрепя развиването на ролеви модели от самата ромска общност.

Основните цели на Мрежата са:

 • Да развие експертния капацитет сред специалисти и помощен персонал, които работят с ромски общности в областта на ранното детско развитие;
 • Да помогне за увеличаване броя на специалистите от ромската общност, работещи за предоставяне на услуги в ранна детска възраст;
 • Да се застъпва за осигуряване на по-справедливи и качествени услуги, които да подпомогнат създаването на по-приобщаващи системи;
 • Да предостави допълнителни възможности за стаж в ясли и детски градини на студенти от ромски произход.

2     ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ

Семинари, дискусии и събития

 1. „Как да използваме емоциите на децата, за да изградим устойчивост, съпричастност и сила на характера?“ с Марина Кларксън, преподавател, психотерапевт, обучител и най-вече вдъхновител.
 2. „Как да работим ефективно с деца, които не владеят добре български език?“ с д-р Анастасия Новикова и Вяра Михайлова. На събитието участваха над 70 души. Март 2021 г.
 3. „Представяне на сборника с рецепти и ръководството за здравословно хранене на деца от 3 до 7 години“ с доц. Лалка Рангелова. Май 2021 г.
 4. „Здравословно хранене на бременната и кърмеща жена” и „Роля на Витамин D за поддържане на здравето в условия на Ковид-19“ с д-р Лалка Рангелова. Участниците бяха над 40 души.  Май 2021 г.
 5. „Подкрепа не само за физическото, но и за умственото израстване на децата: ето как“ – събитие от поредица, целящи да направят научните изследвания и добрите международни практики в сферата на ранно детско развитие, представени в списание Early Childhood Matters  Март 2021 г.
 6. „Вирусните заболявания в детска възраст и тяхната профилактика“ с д-р Ирена Видинова. Февруари 2021 г.
 7. Семинар за разработване  на успешни истории се проведе през 2021 година с участниците по проект „Млади ромски педагози“ и инициативата „Ролеви модели в ранна детска възраст“.  Февруари 2021 г.
 8. „Гледната точка и самооценката на децата: Прозорецът към разбирането и намаляване на неравенството в областта на образованието“ – със специалното участие на Еди Брумелман, който е асистент-професор в един от най-елитните университети в Амстердам, научен сътрудник на Фондация „Джейкъбс“ и член на Кралската холандска академия за изкуства и науки. В събитието участваха над 200 души.  Юни 2021 г.
 9. Доброволчество и активизъм в полза на общността“, в което взеха участие над 30 участника от проекта “Млади ромски педагози” и “Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности” Април 2021 г,
 10. „Кътче за родители“, с фокус защо е важно активното участие на родителите в детската градина, с участие на над 50 човека. Октомври 2021 г.
 11. „Как да разпишем успешно автобиография и мотивационно писмо.“ В събитието бяха включени участници от проекта „Млади ромски педагози“ и стипендиантите от „Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“. Март 2021 г.
 12. „Как да отглеждаме здрави и умни деца“, обучение за обучители по Програма за малки грантове, беше организирано и проведено с помощта на Фондация „Здраве и социално развитие“ – Хесед. Декември 2020- Януари 2021 г.
 13. Двудневни семинари за ученици и учители по проект „Влиянието на ролевите модели върху развитието на ромската общност в България“ – Април 2021 г.

Проектът се реализира в гр. Бяла Слатина и е част от инициативата на Държавния департамент на САЩ – IVLP Impact Awards.

Програма за студентски стажове „Ролеви модели в ранна възраст“ – 2022 г.

Програмата цели да предостави възможност на студенти от ромски произход от различни специалности да получат практически умения за работа в детски градини, работещи с уязвими общности. Чрез участието си в стажантската програма, студентите придобиват реалистична представа и опит във възможна за тях област на професионална реализация след завършване на висше образование. В нея участваха шест стажанта – три от тях в ДГ „Слънце“, гр. Монтана, и три в в ДГ „Слънце“, гр. Луковит, за периода май–август 2022 г. Участниците в стажантската програма, техните наставници – директори на детски градини, и подкрепящите ги координатори от неправителствени организации, участваха в обучение в гр. София на 19-20 май 2022г. на тема „Същност на менторството“. Обучението подкрепя стажантите и техните ментори да получат знания за естеството на процеса на менториране, неговите цели и ефект върху професионалното развитие на младите хора.

Селекция „30 под 30“ на списание „Forbes – България“  и оценка на работата на Мрежата РЕЙН

„Иноватор и агент на промяната“. По този начин Forbes България отличи Иван Иванов, координатор тогава на Мрежата, в областта на социалното предприемачество, част от селекцията – „30 под 30“ в списанието за влиятелни млади хора със социална кауза. – Декември 2021 г.

През 2022 година РЕЙН празнува своя 10-годишен юбилей.  

Събитието се проведе в Барселона, Испания, и в него взеха участие представители на REYN мрежи от 11 държави (България, Белгия, Босна и Херцеговина, Хърватия, Унгария, Италия, Словакия, Словения, Холандия и Украйна), както и централното координиращо звено на REYN мрежите. Обсъдени бяха постиженията на мрежите и предизвикателствата пред тях за периода 2019-2022 г., както и новата стратегическа рамка. Представени бяха основните констатации от изследване за състоянието на малките ромски деца в Европа, ръководено от Групите за изучаване на ромите (CEG) към CREA  – Университета на Барселона (Фернандо Масиас и Емилия Айело) и проведено в 11 държави с подкрепата на националните мрежи REYN.

Малки проекти

„Как да отглеждаме здрави и умни деца“- серия от практически сесии с родители, осъществени на национално ниво от 10 неправителствени организации, които включиха над 700 бременни майки и майки с деца на възраст 0-3 години, от 9 ромски общности в страната – Видин, Ботевград, София, Луковит, Ловеч, Търговище, Сливен, Ракитово, Варна, и ги запознаха с важността на ранното детство за формиране на личността на детето, с важността на кърменето, както и с конкретни идеи и рецепти за приготвяне на достъпно и пълноценно детско меню.

Информационни сесии за родители относно важната роля на детската градина за децата.

В серия от шест сесии бяха разгледани въпроси, свързани с ролята на ранното детство, важността на посещаването на детска градина, ползите от регулярното посещение за по-добрата социализация и изграждане на ранни езикови умения у децата, важността на доброто взаимодействие и доверителна връзка между родители и учители/възпитатели. Сесиите се проведоха в Луковит, Ракитово, Средец, Видин,  Търговище и Ботевград, и в тях взеха участие над 250 родители.

3     ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

 1. Събития за споделяне на въведени от образователна институция успешни практики за работа с деца от уязвими общности. Възможност, насочена към институционалните членове на Мрежата РЕЙН– детски ясли, детски градини и предучилищни групи в училища.
 2. Съвместно полудневно събитие с регионален характер,насочено към специалисти, работещи с деца на възраст 2-7 години от уязвими общности. Тази възможност е отворена към всички институционални членове на РЕЙН.
 3. Обмен на опит за насърчаване и промотиране на Ромски професионалисти в областта на ранно детско развитие. С този проект ТСА ще осъществи обмен на опит за насърчаване и промотиране на ромски професионалисти в областта на ранно детско развитие, с участието на членове на Международната асоциация “Стъпка по стъпка” (МАСС).
 4. Семинари за учители на темите „Детското портфолио като инструмент за комуникация с родителите и семействата“ и „Учене чрез интегрирани проекти в детската градина“.
 5. Застъпничество в подкрепа на образователните медиатори в детски градини. Проектът цели да подкрепи устойчивостта на финансирането за позициите на образователните медиатори в детски градини и ще се реализира с участието на шест неправителствени организации – членове на Мрежата, както и множество членуващи детски градини и предучилищни групи в училища.
 6. Информационни сесии за родители относно важната роля на детската градина за децата: Тази харесвана инициатива на Мрежата ще бъде предложена на членовете и през 2023 година.

 

Proudly powered by Wpopal.com