Онлайн събитие на Мрежата РЕЙН – Как да работим ефективно с родители? РЕЙН брошура: „Кътче за родители“

site-guru

На 26-ти октомври 2021 година се проведе онлайн събитието на Мрежата РЕЙН –  „Как да работим ефективно с родители“, като специален акцент беше поставен върху представянето на РЕЙН брошурата: „Кътче за родители“.

По време на събитието бяха представени успешните стратегии за осъществяването на ефективно сътрудничество с родителската общност и допълнителна информация за важността на родителското участие в образователния процес. Теорията, описана в брошурата, спрямо ромските родители, предоставя възможност за активно обсъждане на проблемите и предизвикателствата, които довеждат до ограничаване на участието на родителите от ромски произход в училищния живот на образователните институции.

Proudly powered by Wpopal.com