Обучение на обучители в рамките на Програма „Как да отглеждаме здрави и умни деца“

site-guru

На 01.12.2020 година се проведе онлайн обучение на обучителите по Програмата за малки грантове „Как да отглеждаме здрави и умни деца“, инициатива на Мрежата РЕЙН – България.

Обучението за обучители беше организирано и проведено с помощта на Фондация „Здраве и социално развитие“ – Хесед, като основните му цели бяха:

  1. Обучителите да се запознаят със съдържанието на брошурата за здравословно хранене и наръчника за обучение на бременни майки и майки с деца на възраст от 0-3 години, продуциран в рамките на инициативата „Как да отглеждаме здрави и умни деца“;
  2. Обучителите да придобият личен опит с някои практически елементи към обученията и тяхната обвързаност със съдържателната част на брошурата;
  3. Да се формира общност на обучители към инициативата на РЕЙН „Как да отглеждаме здрави и умни деца“ която споделя ценностите на проекта и работи за каузата на здравословното хранене на децата от ромска общност.

Както по-рано споделихме в една от нашите предни публикации, основните цели на Програма „Как да отглеждаме здрави и умни деца“ са следните:

  • Да повиши разбирането на родителите за важността на ранното детство за формиране на личността на детето и тяхната роля в развитието му;
  • Да повиши знанията и уменията на майките по отношение на кърменето и здравословното хранене в зависимост от възрастта на детето;
  • Да повиши мотивацията и желанието на майките да приготвят разнообразна и подходяща храна за своите деца чрез участие в практически сесии, с приложени към тях рецепти;

Изпълнението на програмата за малки грантове „Как да отглеждаме здрави и умни деца“ на национално ниво ще бъде осъществено от 10 неправителствени организации, които ще включат в своите проекти над 500 ромски бременни майки и майки с деца на възраст от 0-3г.

Планираните обучения за здравословно хранене на бременни майки и майки с деца на възраст от 0-3 години ще се осъществят в периода януари – юни 2021 година.

Да пожелаем успех на всички одобрени организации в изпълнението на инициативата!

Proudly powered by Wpopal.com