Обучение за участниците в стажантската програма на РЕЙН 2022

site-guru

Участниците в стажантската програма „Ролеви модели в ранна детска възраст“, както и техните наставници – директори на детски градини, и подкрепящите ги координатори от неправителствени организации, участваха в обучение в гр. София на 19-20 май 2022 г. на тема „Същност на менторството“. Обучението подкрепя стажантите и техните ментори да получат знания за естеството на процеса на менториране, неговите цели и ефект върху професионалното развитие на младите хора.

Стажантската програма е инициатива на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност REYN България, координирана от фондация „Тръст за социална алтернатива“. Програмата цели да предостави възможност на студенти от ромски произход от различни специалности да получат практически умения за работа в детски градини, работещи с уязвими общности.

Чрез участието си в стажантската програма, студентите придобиват реалистична представа и опит във възможна за тях област на професионална реализация след завършване на висше образование. Това им помага да опознаят по-добре вътрешната си мотивация, интереси и цели по отношение на специалността, която изучават. Стажовете допринасят и към подобряване на качеството на услугите, предлагани от детските градини и до повишаване на подкрепата за подхода „ролеви модели в ранна възраст“.

През 2022 г. програмата се изпълнява със съдействието на сдружение „Знание“ и сдружение „Старс“.

Proudly powered by Wpopal.com