Мрежата на РЕЙН представена на голяма образователна конференция

site-guru

На 24 ноември Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България – РЕЙН (координирана от фондация „Тръст за социална алтернатива“) представи две панелни дискусии под общ надслов „Ранен старт към уменията на бъдещето“:

  • Как частният сектор може да подкрепи развитието на бъдещи умения от ранна възраст? Този панел разгледа начините, по които ранното образование изгражда уменията на утрешния ден и как частният сектор може да подкрепи ученето на децата в ранна възраст.
  • Йост де Лаат, професор по икономика към Университета в Утрехт, наблегна на нуждата децата от рано да развиват социално-емоционални и когнитивни умения. Изследванията показват, че се увеличава търсенето на хора с умения за нерутинни, аналитични и междуличностни задачи. Необходимите умения могат да бъдат развити с увеличаване на инвестициите в ранно образование.
  • Йост подчерта, че родителите и образованието не са взаимно заменими, и че обществото ни – включително и частния сектор – трябва приоритетно да насърчава включването на родителите в дейности с децата след постъпването им в ясла или детска градина.
  • Габриел Бириш, директор на Реди Нейшън Румъния (Ready Nation Romania), представи опита си в изграждане на застъпническа мрежа в полза на ранното образование сред частния сектор в нашата северна съседка. Габриел сподели, че повишаването на осведомеността сред бизнеса относно важността на ранното образование е ключово за ангажирането му в подкрепа на каузата.
  • Представители на българския бизнес (Венета Илиева, член на борда на директорите на фондация „Тръст за социална алтернатива“; Борис Колев от КСО България (CSR Bulgaria); Венцислава Николова от фондация „ЕКОНТ“) ни вдъхновиха с разказа си за някои от начините, по които частният сектор в България подкрепя развитието на децата от ранна възраст. Това става по три направления: подкрепа на инициативи за повишаване на обществената осведоменост относно ползите от ранното образование; подкрепа за публични политики, които увеличават инвестициите в ранното образование; и подкрепа на служители с деца, с цел да бъдат ангажирани родители. Конкретните идеи на участниците са обобщени в документ, към който ще намерите линк по-долу.

 

Да преподаваме с мисъл за бедността: Как ранното образование изгражда уменията на бъдещето в условията на бедност?

В този панел обсъдихме възможностите на детските градини да преодоляват пагубните последици от бедността, в която растат една трета от децата в България.

  • Представихме книгата „Да преподаваме с мисъл за бедността“, с автор Ерик Дженсън, брошурата „Как се отразява бедността на децата?“, с автор REYN Hrvatska и видеото „Учителка“, което разказва за една хърватска учителка, олицетворяваща много от нагласите и поведенията, описани в двете книги. По-долу ще намерите линк към ресурсите.
  • Директори на четири детски градини онагледиха съветите на авторите с примери. Милена Паскова, директор на ДГ „Изворче“, с. Хаджидимитрово, община Тунджа, разказа на цялостната подкрепа, която общината оказва на децата и техните семейства през обхващането им в ранно образование. Десислава Бошнакова, директор на ДГ „Детски свят“, гр. Горна Оряховица, сподели опита на екипа й в изграждането на по-добри взаимоотношения между общността и образователната институция чрез споделеното планиране и осъществяване на юбилейния празник на градината. Надежда Минчева, директор на ДГ „Светулка“, гр. Шумен, вдъхнови с разказа си за годишната оперета, в подготовката за която децата усвояват важни умения и самоувереност. Димитринка Атанасова, директор на ДГ 11 „Звънче“, гр. Търговище, ни убеди как чрез структурирана игра децата в детската градина могат да стават по-креативни, да решават проблеми, и да си сътрудничат.
  • Ваня Трайкова, главен експерт „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в Министерство на образованието и науката наблегна на нуждата от повече публични инвестиции в ранно образование и призова образователните институции да ползват пълния набор от инструменти и финансиране, предоставени по новия Закон за предучилищното и училищно образование. Тя изтъкна включването на повече деца в ранно образование и възможности за професионална квалификация на кадрите като приоритети на европейско ниво.
  • Форумът „Образование: За бъдеще“, в рамките на който се проведоха тези панелни дискусии, беше организиран от фондация „Америка за България“, Американска търговска камара в България, Европейска комисия, фондация „Заедно в час“, в. Капитал, „Индъстри Уоч“, Музейко, сдружение „Образование 2030“, фондация „Тръст за социална алтернатива“, Център за приобщаващо образование и Център за творческо обучение.

Тук може да гледате записа на цялото събитие, за целта посетете следните линкове.

От тук може да свалите брошурата „Как се отразява бедността на децата? „, с автор REYN Hrvatska, преведена и адаптирана от Фондация „Тръст за социална алтернатива“;

Тук може да се запознаете с инициативите, с които частният сектор може да подкрепи ранното образование.

Тук може да видите вдъхновяващото видео на учителката Весна, която олицетворява много от нагласите и поведенията, описани в брошурата „Как се отразява бедността на децата? “ и книгата „Да преподаваме с мисъл за бедността“.

Proudly powered by Wpopal.com