Кръгла маса за развиване на ранна грамотност сред децата

site-guru

За повечето ромски деца българският не е първи език. От детството си те учат и общуват на друг език в семействата си. Някои ромски деца не познават българския достатъчно добре, когато тръгват на детска градина, което изправя децата пред различни трудности – не само да участват пълноценно в образователния процес, да намерят нови приятели, но и да почувстват детската градина като техен втори дом.

Как могат детските учители да приветстват богатството на майчиния език и да подкрепят децата-билингви да усъвършенстват владеенето на български език? Как едни малки промени в организацията и дизайна на класната стая могат да окажат голямо влияние при ученето на език и подобряването като цяло на езиковите умения на децата? Тези теми и въпроси бяха обсъдени в сряда по време на кръгла маса в детска градина „Пролет“ № 8 в гр. Монтана.

Дискусията в Монтана бе предшествана от практическа работилница, която даде възможност на детските учители да научат повече за различните подходи за развиване на ранна грамотност, има ли място майчиният език в класната стая, както и практически насоки за подобряване на дизайна на занималнята, който от своя страна намалява стреса сред децата.

По време на форума беше представена брошурата – „Чуваш ли ме?“, преведена и адаптирана от Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България, с помощта на Деян Колев от ЦМДТ „Амалипе“ и Бетси Гроуб от Сити Колидж – Ню Йорк.

За силата на ранното детско образование, което може да прекъсне порочния цикъл на бедността, говореха Бетси Гроуб и Мария Джорджиу. Бетси Гроуб е дългогодишен експерт в Колежа за образование „Банк стрийт“ в Ню Йорк. Тя е един от редакторите на „Учещата детска градина: класни стаи за 21 век с фокус върху учещия“ (TC Press, 2015) и е съавтор на „Правото да учим: Подготовка на детски учители за работа в училища с големи нужди“ в журнала на Колежа за образование „Банк стрийт“. Мария Джорджиу е съосновател и изпълнителен директор на Асоциация OvidiuRo. През 2010 г., заедно с Лесли Хоук, която идва в Румъния като доброволец от Корпуса на мира, Мария проектира и разработва в партньорство с Министерството на образованието програмата „Всяко дете в детска градина“, за да насърчи присъствието на най-бедните деца в детската градина. Мария е проектирала и координирала обучителни семинари за над 3 000 учители и летни работилници за над 10 000 деца от бедни общности.

Обучението се организира от името на Мрежа за ранно детско развитие в ромска общност в България (РЕЙН България), която Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) координира от 2018 г. и която вече наброява над 160 члена.

Proudly powered by Wpopal.com