Историята на Севда

site-guru

Севда е на 28 години и е успешно реалазирала се жена от ромски произход. От четири години работи като медицинска сестра в болница в град София и е част от програмата „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ на Фондация Тръст за социална алтернатива“. От миналата година е и щастлива майка.

По-долу ще разгледаме в детайли личностното и професионално развитие на Севда. Ще се запознаем със събитията, които са изградили характера ѝ, както и с човешките фактори, които са ѝ помогнали да преодолее всички предизвикателства по пътя на развитието й като медицинска сестра.

На 22-годишна възраст Севда завършва Медицинския университет в София и получава бакалавърска степен по специалност „Медицинска сестра“.

Севда има сестра и брат, които са по-малки от нея. Сестрата на Севда изучава специалост „Медицински лаборант“, а брат й изучава специалност „Национална сигурност и отбрана“. Майката на Севда е завършила основно образование и работи във фирма за военна техника в град Казанлък, а баща й работи като строител и също е завършил основно образование. Севда е първият човек от нейното семейство, който успешно завърша университет.

Докато учи, Севда кандидатства и е одобрена за стипендия от Ромски образователен фонд. Стипендията облекчава и нейното семейство, като същевременно Севда успява да постигне и своята голяма мечта – да стане медицинска сестра. По време на ученическите си години Севда също е участвала в летни лагери за лидерство, организирани от Ромски образователен фонд. По време на обучението си в университета Севда е и доброволец в най-голямата ромска махала в София – „Факултета“, където успява да организира редица доброволчески инициативи и дейности в полза на местната общност.

Севда завършва своето средно образование в професионална гимназия в Казанлък, където е единствената ромска ученичка в нейния клас. За да посещава гимназия и да получи качествено образование, семейството й решава да се премести в Казанлък. Родителите на Севда си намират работа в града, за да могат да окажат необходимата подкрепа на своите деца.

Преди гимназията, Севда посещава малко селско училище в непосредствена близост до Казанлък, където се обучават предимно ромски деца. Във въпросното училище, Севда завършва основното си образование.Там Севда получава и невероятна подкрепа от една учителка, която разпознава потенциала в нея и започва да работи със Севда след часовете. Тогава учителката споделя на Севда и за финансовата подкрепа, която се предоставя от Ромски образователен фонд.

Другият човешки фактор, който повлиява положително на професионалното развитие на Севда, е нейна роднина, която също е медицинска сестра. С този пример в своето съзнание, Севда решава да следва голямата си мечта от детството – „да стане медицинска сестра с бяла престилка, която помага на хората в нейното малко селце“.

Proudly powered by Wpopal.com