Група от осем човека участваха в конференцията на ISSA Connects for Learning 2023

site-guru

Интернационална конференция на ISSA Connects for Learning 2023 на тема: „Стремеж към качествени услуги в ранна детска възраст за деца в неблагоприятен контекст“ бе проведено в Опатия, Хърватия, събирайки ISSA Members от цяла Европа, Централна Азия и дори от по-далеч.

 

 

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ присъства на конференцията с група от осем човека, от които Евгения Волен, Мартина Дробенова и Габриела Тосунова  (директор, програмен координатор и асистент на програма „Ранно учене и грижа“), две успешно завършили и реализирали се педагози по програма на ТСА – „Учител в моята общност“ – Рая Симеонова и Десислава Димитрова, двама тренери към програма „Заедно в пъстър свят“ – Златина Маринчева и Албена Бонева, и изпълнителният директор на фондация „За децата в риск по света“- Росица Петрова.

 


Евгения Волен – директор на програма „Ранно учене и грижа“ и РЕЙН България – представи проект „Учител в моята общност“ пред широката публика от над 100 международни членове и организации.

 

От 26-28 септември 2023 г. Конференцията обхвана теми за:

  • Качествените и ефективни услуги в ранна детска възраст;
  • Засилване на фокуса върху ромските и пътуващите деца;
  • Рамка на качеството – следващи стъпки – качествени неформални услуги и качествено непрекъснато професионално развитие;
  • За силата и потенциала на Мрежата за създаване на въздействие за малките деца и други;

През трите дни на конференцията участници се предизвикваха взаимно, обменяха опит, генерираха вълнуващи нови идеи и създадоха ценни партньорства.

 

 

 

 

 

Proudly powered by Wpopal.com