"Чуваш ли ме"

В брошурата “Чуваш ли ме” се анализират процесите на усвояване на втория език и усилията, които се изискват от страна на децата и учителите. Двуезичните умения на децата в ранна възраст трябва да се считат за добавена стойност, а не за недостатък. Двуезичните деца често са по-добри в овладяването на нови езици. Учителите трябва да оказват необходимата подкрепа на децата в класната стая, като пример за това е именно преподаването по интерактивен начин, давайки възможност на децата да развиват и усъвършенстват своите езикови умения, като същевременно се придава стойност на техния произход и култура.

"Виждаш ли ме?"

„Как се отразява бедността върху развитието на децата?“

Брошурата показва как бедността поражда порочен кръг, който трудно може да бъде прекъснат: лошите условия на живот, в които живеят децата; невъзможността да посещават висококачествени училища, което от своя страна влошава образователните им постижения; високият риск от отпадане от училище; навлизане в зряла възраст с ниски нива на оброзование и без нужните умения.

Видеото “Историята на Весна”, хърватски учител в предучилищна група. Основната цел на Весна е да научи учениците си как да създадат общност в класната стая.

Мечтая да раста – Историята на Севда

Аз съм Севда от България. Започвайки с това къде съм сега и
връщайки се към ранните си години, ще ви преведа през моя
житейски път, който ме направи човека, който съм днес. Ще ви
споделя забележителните моменти от живота ми – ще мина през
събитията, които ме направиха силна и ще ви запозная с хората,
които ме подкрепиха през многобройните предизвикателства, с
които се сблъсквах по моя житейски път. Гордея се, че съм от ромски
произход и с това, което съм сега.