Регионално събитие на Мрежата РЕЙН – „Запознаване с вирусните заболявания в детска възраст и тяхната профилактика“

На 24 февруари 2021 година се проведе първото за 2021 година регионално събитие на Мрежата РЕЙН, което имаш за цел да предостави повече …

Семинар за разработване на успешни истории

На 17 февруари 2021 година се проведе онлайн семинар за разработване на успешни истории с участниците по проект „Млади ромски педагози“ и инициативата …

Първа работна среща по проект „Млади ромски педагози“

Тази седмица се състоя онлайн работа среща с партньорските организации на Фондация „Тръст за социална алтернатива“ в рамките на проект „Млади ромски педагози”. …

Учената Радка

Успешна история от Детска градина “Пролет” гр. Ямбол. Светлана Златева е директор на Детска градина „Пролет“ в Ямбол. Тя споделя за проблемите, с …