"Чуваш ли ме"

В брошурата „Чуваш ли ме“ се анализират процесите на усвояване на втория език и усилията, които се изискват от страна на децата и учителите. Двуезичните умения на децата в ранна възраст трябва да се считат за добавена стойност, а не за недостатък. Двуезичните деца често са по-добри в овладяването на нови езици. Учителите трябва да оказват необходимата подкрепа на децата в класната стая, като пример за това е именно преподаването по интерактивен начин, давайки възможност на децата да развиват и усъвършенстват своите езикови умения, като същевременно се придава стойност на техния произход и култура.

"Виждаш ли ме?"

„Как се отразява бедността върху развитието на децата?“

Брошурата показва как бедността поражда порочен кръг, който трудно може да бъде прекъснат: лошите условия на живот, в които живеят децата; невъзможността да посещават висококачествени училища, което от своя страна влошава образователните им постижения; високият риск от отпадане от училище; навлизане в зряла възраст с ниски нива на оброзование и без нужните умения.

Видеото „Историята на Весна“, хърватски учител в предучилищна група. Основната цел на Весна е да научи учениците си как да създадат общност в класната стая.

Cover_S

Мечтая да раста – Историята на Севда

Аз съм Севда от България. Започвайки с това къде съм сега и връщайки се към ранните си години, ще ви преведа през моя житейски път, който ме направи човека, който съм днес. Ще ви споделя забележителните моменти от живота ми – ще мина през събитията, които ме направиха силна и ще ви запозная с хората, които ме подкрепиха през многобройните предизвикателства, с които се сблъсквах по моя житейски път. Гордея се, че съм от ромски произход и с това, което съм сега.

Cover_ZH

Здравословно хранене на децата от 0 до 3 години

Брошурата описва подробно здравословните решения за избор на храна за деца в ранна детска възраст, включващи отделните хранителни групи, ползите от всяка, съвети и рецепти за приготвянето на различни ястия. Обхваща се възрастовата група от 0-3 години, като текстът е в  няколко направления: 0 -17 седмици, 17 седмици – 5 месеца, 6 – 7 месеца, 8-9 месеца, 10-11 месеца, 12 месеца, 1-3 години.

Основните теми, които се разглеждат в настоящата брошура са следните:

  • Майчината кърма и влиянието и върху развитието на децата в ранна детска възраст;
  • Описание на цялостния процес по захранване;
  • Храни, които трябва да се избягват при деца до 1 година;
  • Храни, които трябва да се избягват при деца на възраст от 1-3 години;
  • Предимства на детските кухни. Трябва ли да бъдат предпочитани от родителите?
Cover_Education and ESR

Образование и реализация на ромската общност

Основни изводи oт национално представително проучване на ромската общност в България

Изследването е проведено в 140 населени места. „Тръст за социална алтернатива“ работи през годините с 80 партньорски организации в страната и сме подпомогнали над 100 хиляди души. В работата по изследването са работили и над 100 анкетьори и медиатори на територията на цялата страна.